Als je rondloopt met een briljant, innovatief idee waar de sport van kan zou kunnen profiteren, én je hebt hulp nodig om dit geweldige idee een stap verder te brengen, dan moet je direct contact opnemen met de de Sportinnovatiestudio. Maar ook als je een uitgewerkt concept hebt waarbij je wat hulp zou kunnen gebruiken, dan kun je contact met ons opnemen.

Hoe wij vervolgens te werk gaan leggen we uit in dit artikel.

Zoals uit bovenstaand schema blijkt, verzoeken we je om eerst het aanmeldformulier op de website in te vullen. Dat geeft ons een eerste indruk van je idee of vraag. Wij nemen daarna snel contact met je op om te bespreken of, en hoe wij je kunnen helpen. Het kan ook zijn dat we je direct aan een deskundige uit ons netwerk koppelen.

Iedere dinsdag voeren we gesprekken in de innovatiestudio met mensen die zich gemeld hebben met een vraag of een idee. Afhankelijk van het onderwerp nodigen we een externe deskundige uit die aanschuift en meedenkt. Soms helpen we je om een concreet probleem op te lossen, een andere keer brainstormen we over een businessmodel of de beste marketingstrategie.

Heb je een veelbelovend idee of concept, dan kunnen we tijdens de dinsdagsessie met elkaar besluiten om je toe te laten tot de incubator. We gaan dan alles uit de kast trekken om je idee door te ontwikkelen tot een uitvoerbaar plan. Hoe zo’n traject er uit kan zien zie je in onderstaand schema: