Duurzaamheid en gelijke kansen bij hockeyclubs mede dankzij ABN AMRO

Hockeyclubs kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzame en inclusieve samenleving. En daar zet ABN AMRO vol op in. ABN AMRO sponsort zo’n 50 hockeyclubs in Nederland. In nieuwe sponsorcontracten vragen ze van de clubs dat er 50% van de ABN AMRO bijdrage wordt ingezet voor duurzaamheid, diversiteit en inclusie. Maar ABN AMRO gaat verder: ze ontwikkelen programma’s waarmee mensen actief aan de slag gaan met verduurzaming en gelijke kansen, die samenkomen in ‘De club van morgen’, ‘De Inhaalslag’ en ‘De Hockey Experience’. 

ABN AMRO heeft als doel ‘Banking for better, for generations to come’. Daar zijn thema’s als gelijke kansen en duurzaamheid belangrijke onderdelen van. Sander Bestevaar, hoofd sponsoring en events bij ABN AMRO: “Tien jaar geleden werd er geld gegeven, boarding en kwam het logo op de shirts, nu ontwikkelen we samen programma’s om door middel van sponsoring gelijke kansen en duurzaamheid bij de clubs een stapje verder te brengen. Zo zijn de Club van Morgen, De Inhaalslag en De Hockey Experience ontstaan.”

De club van morgen

De club van morgen is een toekomstvisie op een hockeyclub in 2025. Met dat ideaal in gedachten helpt ABN AMRO de hockeyclubs om de verduurzamingsslag te maken. Om te kijken welke verbeteringen mogelijk zijn, wordt er eerst een nulmeting gedaan met een scan. Sander Bestevaar: “Daarmee kun je laten zien welke maatregelen een club kan nemen op het gebied van duurzaamheid.” Bijvoorbeeld door middel van het opwekken van energie met zonnepanelen, veld- en baanverlichting en herbruikbare bekers.

Tussenstand

Sander Bestevaar: “Door middel van de scan helpen we de duurzaamheidscommissies inzichtelijk maken waar ze stappen kunnen zetten. Vervolgens zijn op het hockeyportaal van de ABN AMRO mogelijke leveranciers vindbaar die de clubs verder helpen.” Ondertussen hebben 54 clubs een scan gehad die allemaal onderweg zijn voor hun relevante verduurzamingen door te voeren.

De Inhaalslag

Uit onderzoek is ook gebleken dat de besturen van de hockeyclubs nog steeds voornamelijk uit mannen bestaan. Zo’n 80% van de voorzitters in de hockeysport is man en in het geval van penningmeesters bijna 100%. Vrouwen vervullen vooral de rol van secretaris of lid van de feestcommissie. Maar ook van alle teams in Nederland is 70% van de coaches man. Vrouwen zijn letterlijk minder zichtbaar.  Sander Bestevaar: “Omdat wij geloven dat door gelijke kansen de maatschappij verder komt, geven we inspiratiesessies aan besturen hoe ze dat kunnen veranderen. In het hockey richten we ons niet alleen op gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We hebben hier ook onze bestaande programma’s voor gelijke kansen voor kinderen in achterstandssituaties (Hockey Experience) aan toegevoegd.”

De Hockey Experience

Sander Bestevaar: “We brengen elk jaar 1500 kinderen in achterstandssituaties met hockey in aanraking. Voornamelijk op scholen waar de meerderheid van de kinderen in armoede leeft. Om die kinderen toch hun talenten te laten ontwikkelen en in contact te laten komen met sport, hockey in dit geval. Via ABN AMRO krijgen de kinderen dan ook een stick, kleding en een lidmaatschap.”

Soort hockeyclubs

Sander Bestevaar: “ABN AMRO biedt de programma’s aan voor zowel grote als kleine clubs. De clubs hoeven de scans niet te betalen en ABN AMRO heeft de expertise in huis om subsidies aan te vragen.” Wel is het zo dat alleen clubs die gesponsord worden van deze programma’s gebruik kunnen maken. Sander Bestevaar: “Iedereen begint duurzaamheid en gelijke kansen te omarmen en er beginnen steeds meer initiatieven te ontstaan. De stap die wij zetten is dit met de hockeyclubs die we sponsoren verder te versnellen.” 

Over de auteur(s) van dit bericht:

Innovatieliefhebber met voeten in verschillende werelden. Creatief en conceptueel denker gecombineerd met een doe-het-zelf mentaliteit