Eén tweetje: het community platform voor verenigingen

Bestuurders samenbrengen en met elkaar verbinden, dat was het doel van het communityplatform ‘Eén tweetje’ van de KNVB. Dat is gelukt. Eén tweetje is begin april 2020 gelanceerd en anderhalf jaar later heeft de community al meer dan 1224 bestuurders, die elkaar helpen, informeren en inspireren over allerlei zaken in het voetbal. Het gaat zelfs zo goed met Eén tweetje dat het community platform als blauwdruk dient voor andere bonden.

Eén tweetje is een initiatief van de KNVB. Het brengt bestuursleden en commissieleden online en offline met elkaar in contact. Daardoor wordt het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen een stuk gemakkelijker. Veel voetbalclubs worstelen met dezelfde problemen en kennen dezelfde uitdagingen. Wat moet je doen als je een nieuw kunstgrasveld of zonnepanelen wilt aanschaffen? Hoe organiseer je een ALV? Maar ook: hoe creëer je binding met sponsoren? Of hoe betrek je de gemeente bij jouw nieuwbouwplan? Zo maar een paar vragen die de leden in het platform ‘één tweetje’ beantwoorden.

Eén tweetje is gestart als pilot, waarbij met een kleine groep gebruikers is getest of de community aan de verwachtingen en wensen voldeed. Michel van Ginkel, ontwikkelaar bestuurders KNVB: “Eén tweetje is ontstaan uit een brainstorm. Hoe en wat wisten we toen nog niet precies. Yard, een digital agency in Utrecht, is na verschillende gesprekken met leveranciers als winnaar uit de bus gekomen.” Samen met de doelgroep, een groep bestaande uit 16 bestuurders, ontwikkelde de KNVB het community platform. Ondertussen zijn de hoeveelheid deelnemers hard gegroeid en is de vijfhonderdste vraag al gesteld. Michel van Ginkel, functie KNVB: “39% van de deelnemers op het platform zijn actief. Dat is voor een community vrij hoog. Het betreffen bestuurders met echt hart voor de zaak. Gemiddeld op een vraag komen 5,2 antwoorden van bestuurders. En in totaal zijn er al 50.000 unieke views (mee-kijkers) bij de vragen geweest. Dus we weten zeker dat de vragen relevant zijn voor de doelgroep.”

Verrijking platform

De laatste toevoeging aan het platform is ‘de “in gesprek” functie’. Bestuurders kunnen gezamenlijk van gedachten wisselen over bijvoorbeeld het behoud van senioren door elkaar online of offline uit te nodigen. Gezien het goede resultaat met bestuurders gaat de KNVB Eén tweetje uitbouwen met kanalen voor meerdere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld arbitrage coördinatoren.

Data

Door de verschillende onderwerpen in het platform Eén tweetje kan de KNVB beter anticiperen op vragen die leven bij verenigingen. “Het is alsof de KNVB continu de thermometer in de verenigingen heeft. Wat speelt er? Twee weken geleden bijvoorbeeld had de vraag ‘Hoe om te gaan met de nieuwe corona maatregelen van 25 september?’ veel animo. Daar zijn 33 antwoorden op gegeven en is 850 keer uniek meegekeken bij deze vraag en antwoorden. Zodoende krijgen bestuurders verschillende inzichten van andere bestuurders. En door dat inzicht weet communicatie bij KNVB waarover te schrijven. En de combinatie van de community en de rol van communicatie scheelt de KNVB talloze telefoontjes.”, zegt Michel van Ginkel lachend.

Geleerde lessen

De valkuilen waar de KNVB is ingestapt, proberen ze in te zetten om andere bonden daarvoor te behoeden. “De KNVB geeft zelf geen antwoorden in het platform. We beperken ook wie er vanuit de KNVB toegang tot het platform krijgt. Verenigingsadviseurs van de KNVB verwijzen bestuurders nu naar het platform. Want zodra de verenigingsadviseurs zelf de bestuurders direct antwoorden, hebben de bestuurders geen reden meer op het platform te komen én wordt de kennis niet gedeeld. Ook blijkt de groep bestuurders elkaar te corrigeren op het moment dat er iets gebeurt dat niet in de haak is. De bestuurders zitten met naam, foto en clubnaam in het platform, dat werkt anders dan wanneer men een nickname met een avatar op twitter heeft.” aldus Michel van Ginkel.

Andere bonden

NOC*NSF heeft het voortouw genomen in het opzetten van een communitypilot met meerdere bonden. Eén tweetje dient als blauwdruk. Yard bouwt een overkoepelende community met verschillende ‘channels’ ofwel kanalen waar verschillende bonden hun eigen subcommunity hebben. Met als doel om in de toekomst ook lokale bestuurders van verschillende verenigingen met elkaar te verbinden. Om bijvoorbeeld kennis te kunnen delen of samen te werken voor beleidsplannen of subsidies. Het is toekomstmuziek, maar Eén tweetje is zeker een community platform om in de gaten te houden.

Over de auteur(s) van dit bericht:

Innovatieliefhebber met voeten in verschillende werelden. Creatief en conceptueel denker gecombineerd met een doe-het-zelf mentaliteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *