In 12 stappen van idee naar prototype

Over innovatie en productontwikkeling kun je boeken vol lezen. Doe dat vooral. Maar bij de Sportinnovatiestudio zijn we nog meer van het gewoon doen. Ga dus van start. En breng al die boeken terug tot de kern. Dit zijn 12 stappen die je kunt hanteren als je van idee naar prototype wilt gaan. Ze zijn niet heilig, maar ze helpen wel. En je kunt er zoals gezegd vandaag nog mee beginnen. Echt!

1: Bepaal je doelgroep

Als je een product ontwikkelt is het belangrijk om te weten voor wie je het doet. Dat je de toekomstige gebruiker voor je ziet. Want je kunt een nieuwe voetbaldienst ontwikkelen, maar het maakt nogal uit of je je daarmee op kinderen en hun ouders richt of dat sporters op leeftijd een belangrijke doelgroep zijn. Het maakt uit in de uitstraling, het maakt uit in de toon, het kan uitmaken in de prijsstelling, in het verdienmodel.

Bedenk dus goed op wie je je gaat richten, voor wie je aan de slag gaat. En dat mogen natuurlijk meerdere groepen zijn. Kies één of meerdere doelgroepen uit en beschrijf hun karakteristieken. De één vindt het fijn om met zogenoemde persona’s te werken (‘Joost is een 23-jarige student die met vier vrienden in een flat woont, competitie vindt hij leuk, maar sporten moet niet te fanatiek worden’), de ander houdt het liever algemener (‘de doelgroep bestaat uit basisschoolleerlingen en hun docenten’). Kies wat bij je past, maar probeer duidelijk af te bakenen. Dus:

 • Bedenk voor welke groepen van sporters je belangrijk wilt zijn.
 • Omschrijf wat die mensen kenmerkt.

2: Breng hun activiteiten in kaart

Iedere sport kent seizoenen met een bepaalde opbouw. Bijvoorbeeld: een wintersporter bereidt zijn volgende vakantie voor door een periode te kiezen, een bestemming te bepalen en onderdak te reserveren. In een latere fase volgt de fysieke voorbereiding. Daarna komen de reis, het verblijf ter plekke, etcetera. Dat zijn allemaal belangrijke momenten met verschillende vragen en behoeften. En die kunnen weer per doelgroep verschillen, kunnen anders zijn voor een jonge beginner dan voor een gevorderde sporter op leeftijd. Het is belangrijk om die momenten of fasen te onderkennen en beschrijven zodat je daarna kunt gaan bedenken hoe je daar van waarde voor je publiek kunt zijn.
Dus:

 • Hoe ziet een jaar of seizoen er voor ieder van je doelgroepen uit?
 • Wat zijn momenten of fasen waarop je van toegevoegde waarde kunt zijn?

3: Bedenk toegevoegde waarde

Bij het bedenken van nieuwe diensten of producten is het belangrijk om je af te vragen hoe je van toegevoegde waarde voor je publiek kunt zijn. Want dan kun je mensen aan je binden. Vraag je dan ook meteen af waar mensen geld voor over hebben. Dan heeft die dienst of dat product namelijk zeker toekomstige potentie.

Mensen hebben bijvoorbeeld geld over voor :

 • Gemak. Maak dingen voor mensen simpel. Dat is waardevol. Ontzorging is daar een mooi voorbeeld van. Voor minder dan twee tientjes per maand krijgen de klanten van Swapfiets bijvoorbeeld de belofte dat ze probleemloos kunnen fietsen. Als de fiets stuk is wordt hij onmiddellijk gerepareerd of vervangen. Vraag je af voor welk gemak je kunt zorgen.
 • Comfort. Mensen betalen met liefde voor voorrang in de Disney-rij of snellere doorstroom op Schiphol met Privium. Maar ook hebben ze geld over voor een luxe behandeling bij een concert of een wedstrijd. Bedenk hoe comfort van toegevoegde waarde kan zijn.
 • Voordeel. Nederlanders zijn en blijven een koopjesvolk. Dus zijn we bijvoorbeeld gevoelig voor de belofte van kortingen bij het aangaan van een lidmaatschap. Concurreren op prijs is altijd een lastige omdat het maar beperkte trouw oplevert, maar het kan geen kwaad om op deze menselijke trek in te spelen. Bedenk dus voordeeltjes.
 • Deskundigheid. Dit is natuurlijk een belangrijke kwaliteit van sportorganisaties. Mensen die beter willen leren sporten of een grotere conditie willen opbouwen kunnen dat niet alleen. Ze betalen graag voor training, opleiding, advies. Daar moet altijd een goed aanbod voor zijn. Maar aarzel daarbij niet om in te spelen op de laatste trends bij bijvoorbeeld fitness, bootcamps en personal trainers.
 • Vermaak. Mensen hebben niet alleen geld over voor het oplossen van hun problemen, ze hebben ook geld over voor een goede tijd. Ze betalen graag voor boeken, voor films, voor series, voor demonstraties, voor wedstrijden. Kijk ook daar goed naar de mogelijkheden.
 • Inclusiviteit. Hoewel we ook in een individualistische tijd leven, blijft een kenmerk van de mens dat we ergens bij willen horen. Soms omdat we een gezamenlijk doel hebben, dan weer omdat we een gezamenlijk probleem hebben, maar het vaakst omdat we een gezamenlijke passie hebben. Maar kijk goed naar dat ‘club-gevoel’, zorg voor karakter, zorg voor identiteit, wat maakt je bijzonder?
 • Exclusiviteit. Er is altijd een groep mensen die gevoelig is voor exclusiviteit. Die het waardevol vindt dat je als lid van een club kans maakt op ‘meet and greets’ met je helden, dat je jaarlijks gesigneerde exemplaren van bijzondere producten krijgt, etcetera. Speel dus met speciaal zijn.

Eerst hebben we doelgroepen bepaald, daarna hebben we een seizoen met zijn specifieke momenten in kaart gebracht, tot slot hebben we gezien waar mensen geld voor over hebben. Nu kan het brainstormen beginnen.
Dus:

 • Vraag je voor ieder van je doelgroepen in iedere fase af of je manieren kunt bedenken waarop je met gemak, comfort, deskundigheid etcetera van toegevoegde waarde kunt zijn.

4: Kies de meest kansrijke ideeën

In een brainstormfase bestaat slecht of goed niet. Is het belangrijk om je brein de vrije loop te geven. Want misschien zet jouw kleine plannetje een ander wel groots aan het denken. Schrijf op en deel wat er in je opkomt. Maar daarna komt er wel een fase van selecteren. Je kan niet alles aanpakken. Vraag je af hoe groot de inspanning gaat zijn om een idee te realiseren en welke impact het kan hebben. Die impact hangt natuurlijk af van je doelen. Ben je aan een nieuw product begonnen om meer leden te werven of meer geld binnen te halen of is het allebei belangrijk? Als je dan een ranglijst gaat maken, scoort een simpel uit te voeren plan met hoge potentieële verdiensten vanzelfsprekend hoog. En een moeilijk te realiseren product voor een kleine doelgroep laag.
Dus:

 • Rangschik de ideeën, bekijk verwachte inspanning en impact en maak een selectie.

5: Experimenteer met verdienmodellen

Ook als je primaire doel is mensen aan het bewegen te krijgen, is het belangrijk de financiële kant van je product of dienst goed in het oog te houden. Omdat geld dat gebruikers er voor over hebben laat zien dat ze er waarde aan hechten en omdat gezonde bedrijfsvoering toekomstbestendig maakt. Aan een echte begroting kom je in een latere fase zeker toe, maar bedenk nu wel al heel goed welke verdienmodellen je als mogelijkheid ziet en zet mogelijke opbrengsten in je hoofd wel al af tegen de verwachte globale kosten.

Hoe realistisch is het plan? Maak een grove berekening op een bierviltje.Aarzel daarbij niet straks te experimenteren met verdienmodellen. Een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkelen is op alle manieren een zoektocht waarbij je flexibel moet zijn. Misschien maak je de Netflix voor de sport en vraag je een tientje per maand voor een groeiende collectie instructievideo’s, start je de Swapfiets voor racefietsen en ontzorg je de fanatieke sporter voor een maandelijks bedrag, begin je de Booking.com voor wandelaars en pak je een percentage per boeking of wellicht verkoop je geanonimiseerde data aan de overheid van sporters en hun activiteiten. Er is veel mogelijk. Wees ook op dit vlak creatief.
Dus:

 • Bedenk welke verdienmodellen kansrijk voor je plan zijn.
 • Kies een primair verdienmodel, maar blijf straks experimenteren en onderzoeken.
 • Maak een grove berekening van kosten en opbrengsten op een bierviltje: is dit kansrijk?

6: Maak je idee concreet: schrijf een persbericht

Probeer nu de nummer 1 van je ranglijst bij de horens te vatten en uit te werken. Dat kan met een heel eenvoudige oefening. Schrijf een persbericht voor je product of dienst alsof het vandaag naar de media zou kunnen. Zo’n oefening is heel waardevol omdat het je dwingt kort en bondig te formuleren wat je gaat maken, voor wie je het gaat maken, wat die persoon er aan heeft, wat het gaat kosten, etcetera. Bij het lezen van het persbericht moet een duidelijk beeld opstijgen van wat je op de wereld gaat zetten en wat je daarmee wilt bereiken. Werk dan ook met fictieve quotes van gebruikers of andere belanghebbenden.
Dus;

 • Schrijf een kort, bondig en wervend persbericht voor je product of dienst.

7: Onderzoek de kansen bij je publiek

Dit persbericht is een ideaal middel om onderzoek mee te doen bij je doelgroep. Leg ze dit verhaal voor en bevraag ze. Wat vinden ze er van? Wat zouden ze anders willen? Zouden ze er geld voor over hebben? En is dit de juiste prijs? Door met dit persbericht naar je doelgroep te gaan kun je je plan waar nodig bijstellen en haal je de eerste informatie op over de kansrijkheid van je product of dienst. Is er voldoende enthousiasme? Is er voldoende bereidwilligheid om te betalen? Een persbericht is een simpel en doeltreffend middel voor publieksonderzoek. Dat onderzoeken kun je doen met een online onderzoekstool als SurveyMonkey of Typeform. Of beleg gesprekken en neem interviews af. Maar een onderzoeksburo een grote groep laten onderzoeken, kan ook.
Dus:

 • Onderzoek wat je publiek er van vindt.

8: Bouw een simpele website

Met het persbericht en je onderzoek heb je feedback opgehaald om je plan aan te scherpen. Een goede volgende stap is een simpele site te bouwen. Dat is een extra oefening in het concretiseren van je plan. Maar ook nu verkoop je nog voornamelijk een belofte. Maak met een dienst als Carrd een zogenoemde onepager waarop je je product neerzet. Dit is een oefening om nog meer tot de kern van je boodschap te komen. Wat doe je voor wie en wat maakt je speciaal?
Dus:

 • Bouw een eenvoudige onepager met Carrd

9: Ga terug naar je publiek

Je publiek blijft in iedere fase belangrijk. Voor hen doe je het. Zij moeten het gaan gebruiken. En dus moeten zij het snappen, moeten zij het willen, moeten zij er naar verlangen. Dat effect moet je onepager bewerkstelligen. Deel de site dus met je publiek en vraag hen om feedback. We zijn nog steeds niet aan het bouwen, maar deze fase is wel heel leerzaam. Overigens kun je in zo’n onepager nog extra waardevolle elementen inbouwen om feedback op te halen. Een mogelijkheid voor mensen om zich aan te melden voor een nieuwsbrief als ze als eerste op de hoogte van de release willen zijn, bijvoorbeeld. Des te meer mensen dat doen, des te zekerder weet je dat je iets mogelijk waardevols in handen hebt. Of je kunt nog een stap verder gaan. Maak al voor release een betaalknop. Geef de vroege vogels korting op de uiteindelijke prijs. Als mensen gaan betalen weet je zeker dat ze het willen hebben.
Dus:

 • Onderzoek nogmaals wat je publiek er van vindt.

10: Bouw een prototype

Een product of dienst bouwen kan een kostbare investering zijn. Dat wil je pas doen als je de kansen van je concept goed hebt onderzocht. Dat hebben we al met het persbericht en de onepager gedaan, maar kan ook concreet. Dat is met de huidige voorradige digitale technieken steeds eenvoudiger geworden. Onderzoek daarom eerst de mogelijkheden voor de realisatie van een eenvoudig prototype. Heb je een idee voor een videodienst? Met Vimsy kun je zo aan de slag. Wil je met online trainingen beginnen? Podia is er klaar voor. Heb je een concept voor een marktplaats ontwikkeld? Tribeshare is er voor opgezet. Wil je een betaalde community met premium content beginnen? Memberstack helpt. Om maar een paar voorbeelden te noemen.
Dus:

 • Bouw een prototype, realiseer de simpelste vorm van je eindproduct.

11: Valideer je concept

Het prototype mag een Minimal Viable Product zijn, de kleinst denkbare versie van je eindproduct. Niet alles hoeft er in te zitten, de bedoeling en belofte moeten wel duidelijk zijn. Want met je prototype ga je valideren of er een publiek is dat je product of dienst wil gebruiken en er ook voor wil betalen. Schrijf dus je netwerk aan, benader een deel van je leden of klantenbestand,  maar lanceer ook een kleine marketingcampagne. Test je product zowel bij relaties als bij mensen die je niet kennen. Neem een beperkte periode voor deze validatie. Snelheid is belangrijk.

12: Besluit: stoppen of doorgaan

Geven de resultaten je een hoopgevend signaal af? Doet dit je denken dat het in groter verband een succes kan worden? Is het antwoord nee, pas het concept aan en probeer het weer of trek de stekker eruit en ga met idee 2 van je lijstje aan de gang. Is het antwoord ja, dan ga je terug naar de tekentafel. Wat is er voor nodig om product of dienst definitief te bouwen? Welke inspanning is er nodig voor de bedrijfsvoering en marketing? Hoeveel betalende klanten heb je dan nodig? Als dat plannetje op hoofdlijnen nog steeds klopt, ga je op zoek naar financiering en ga je met verdubbelde inspanning aan de slag!  

Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *