Jaarboek Sportinnovatie 2021/2022: “Creativiteit en technisch vernuft inzetten om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd”.

Vandaag versturen we nummer 6 van ons Sportinnovatie Magazine. Het is een extra dik nummer geworden, zodat u wat te lezen heeft tijdens eventuele lockdowns of het WK Voetbal. Eigenlijk is het meer een jaarboek, met maar liefst 170 pagina’s leesvoer over vernieuwing in de sport. Na weer een mooi jaar vol innovaties in de sport leek het ons goed om het net weer op te halen en op een rijtje te zetten waar we staan met een groot aantal projecten waar de Sportinnovatiestudio bij betrokken is (geweest). En uiteraard welke lessen we daaruit kunnen leren.

Download of lees HIER het Jaarboek 2021/2022 van de Sportinnovatiestudio

We leven in een tijd van steeds weer veranderende omstandigheden. Daar zijn de meeste mensen niet aan gewend. En we houden er ook niet van. Het maakt ons vaak onzeker of angstig en in een later stadium worden mensen soms defensief en zelfs agressief. We willen zo snel mogelijk terug naar het oude ‘normaal’, wat dat ook moge zijn. En er gaat soms best wat tijd overheen voordat we de nieuwe, veranderde situatie accepteren en in staat zijn die nieuwe werkelijkheid te analyseren en als uitgangspunt voor ons handelen te nemen. Pas als die acceptatie er is kunnen we onze creativiteit, technologisch vernuft en aanpassingsvermogen inzetten om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd.

In de talloze boeken die geschreven zijn over innovatie en hoe een innovatieve ‘mindset’ er uitziet, wordt vrijwel altijd aandacht besteed aan dit fenomeen. De algemeen heersende opvatting is dat het verkorten van deze cyclus een belangrijke voorwaarde is voor succes. Dat geldt ook voor organisaties die mee willen kunnen bewegen met snel veranderende omstandigheden. Dus niet te lang blijven hangen in het negeren of ontkennen van de nieuwe werkelijkheid (“Eerst maar eens even aankijken; het zal vast zo’n vaart niet lopen”), en al helemaal niet defensief of agressief reageren (“We doen dit al twintig jaar zo en ik ben niet van plan dat te gaan veranderen”). 

Deze contraproductieve fases moeten we eigenlijk proberen over te slaan. Een innovatieve organisatie is in staat om, na de eerste schrik, snel door te schakelen naar het analyseren en accepteren van de nieuwe werkelijkheid. Alleen dan lukt het om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten die aansluiten bij de eisen van de huidige tijd en de wensen van het publiek.

Maar een organisatie bestaat natuurlijk uit mensen. En hoe stimuleer je een innovatieve ‘mindset’ bij de mensen die voor een organisatie werken? Bij de Sportinnovatiestudio gebruiken we daarvoor een door ons zelf ontwikkelde methode, waarbij creativiteit en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen open durven te staan voor verandering; in staat zijn kansen te zien en het elke dag een beetje beter willen doen dan gisteren. Leiderschap dat innovatie mogelijk maakt blijkt daarbij iedere keer doorslaggevend te zijn en dat vraagt een grote verantwoordelijkheid van de boven ons gestelden. Die kunnen de ‘lucht’ in een organisatie creëren waardoor mensen zich vrij voelen hun creativiteit aan te spreken om nieuwe producten en diensten te bedenken, te experimenteren en daarbij het vertrouwen hebben gekregen dat iets ook mag mislukken.

Ook voor dat onderdeel – het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die aansluiten bij de behoeften van het sportend publiek – heeft de Sportinnovatiestudio een eigen methode ontwikkeld: het Sportinnovatie Canvas. In dit laagdrempelige framework ligt de nadruk op experimenteren, prototypes maken, analyseren, aanpassen en verbeteren. Lees meer over deze methode  in het artikel “Het Sportinnovatie Canvas: in 12 overzichtelijke stappen van idee naar prototype”, verderop in dit nummer.

Zoals gezegd, in deze editie van het Sportinnovatie Magazine halen we het net op van drie jaar samenwerken met bonden en verenigingen aan vernieuwende producten en diensten in de sport. Er loopt een aantal rode draden en thema’s door onze projecten die goed laat zien waar de belangrijkste uitdagingen liggen voor de georganiseerde sport. Denk (in willekeurige volgorde) aan duurzaamheid, esports, data, participatie & binding, media en urban sports.

Al deze onderwerpen krijgen ruim aandacht in deze editie, en we hopen dat het u inspireert om de bestaande dienstverlening iedere dag een beetje beter te maken. En daarnaast zelf ook aan de slag te gaan met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten!

Tot het einde van 2021 krijgt de Sportinnovatiestudio een financiële bijdrage vanuit het innovatiebudget van NOC*NSF. Vanaf 2022 is dit niet meer het geval: NOC*NSF en sportbonden maken andere keuzes.

Maar daarmee is de Sportinnovatiestudio, en de door ons opgebouwde ervaring en expertise, natuurlijk niet opeens verdwenen. 

De mensen die betrokken zijn bij de Sportinnovatiestudio blijven gewoon benaderbaar voor de begeleiding van projecten, brainstorms, cursussen en advisering. Ook kunt u natuurlijk gewoon een beroep blijven doen op ons uitgebreide netwerk van experts om mee te denken over een plan, een verdienmodel, een platform of een nieuw product. Alleen zullen we wat vaker over geld moeten praten en mag u nog kritischer kijken naar de toegevoegde waarde die we leveren!

Veel leesplezier toegewenst.

Namens team sportinnovatiestudio,

Roeland Stekelenburg


Bekijk of download HIER de PDF van het jaarboek 2021/2022

Wil je graag een hardcopy van het Sportinnovatie Magazine ontvangen, stuur dan even een mailtje met je adresgegevens naar info@sportinnovatie.studio

Over de auteur(s) van dit bericht:

Kickstarter van de Sportinnovatiestudio

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *