Marthijn van der Wal (NTTB): “Zoek van meet af aan draagvlak bij je achterban”

Een tafeltennisspeler pingponger noemen was ooit vloeken in de kerk. Pingpong was het spel voor op de camping. Die tijd is voorbij. De Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) houdt zich sinds 2016 ook intensief met pingpongers bezig. In het dat jaar formuleerde het hoofdbestuur van de NTTB een nieuw meerjarenbeleidsplan. Pingpongland maakte daar expliciet deel van uit. Een bewuste keuze om relevant te zijn voor een steeds bredere groep sporters.

De eerste concrete stap was de ontwikkeling van een app: PingPongbaas. Daarmee konden mensen in het land tafels registreren om vervolgens speelstatistieken per locatie bij te kunnen houden. Een goed idee, maar de uitwerking liet te wensen over. “We hebben aan het begin van dat innovatietraject een slag gemist. We hebben de behoeftevraag overgeslagen. Het aanvragen van QR code stickers die je op een tafel moest plakken, was best een drempel. Mensen wilden wel tafels registreren maar niet hoeven te wachten op een QRcode-sticker. Er bleek ook veel meer behoefte te zijn aan de toevoeging van extra statistieken en ranglijsten. Dat zijn we nu aan het oppakken en daar spelen we op in”, aldus Marthijn van der Wal, coördinator sportparticipatie bij de NTTB.

Koers bepaald door de verenigingen

Een nieuwe koerswijziging werd ingegeven door corona. Op dat moment bleek bij clubs grote behoefte te bestaan aan een goed reserveringssysteem om de toestroom van spelers te kunnen coördineren. “We hebben in mei heel bewust gekozen om alles te laten liggen om direct een goed reserveringssysteem voor verenigingen te bouwen. Dat was toen noodzakelijk in verband met corona. Dat hebben we samen met de verenigingen opgepakt. We hebben niks anders gedaan dan in samenspraak met hen alles vorm te geven. We hebben feedback gevraagd en nieuwe functionaliteiten toegevoegd waar behoefte aan bestond. Dat bepaalde de koers. We hebben zelf weinig bedacht.”

Een strategie die zich direct uitbetaalde. In mei telde de app nog 2200 gebruikers. Dat aantal is inmiddels meer dan verdubbeld. De app kan gratis worden gebruikt. Maar het is wel de bedoeling om er in de toekomst een verdienmodel aan te verbinden. Wie meer functionaliteiten dan de basismogelijkheden wil gebruiken zal dan moeten betalen. Inmiddels staan de meeste verenigingen niet langer negatief tegenover de pingpong-initiatieven. “Men begint te beseffen dat er een verandering en een kentering aan het plaatsvinden is, maar men weet nog niet hoe. Wij nemen ze aan de hand.”

Samenspraak en samenwerking

De NTTB is ondertussen ook nog bezig met een ander project: schuiftafeltennis. Een geheel nieuwe vorm van sport die uitermate geschikt is voor ouderen, gehandicapten en jonge kinderen waarbij de motoriek nog moet worden ontwikkeld. Het spel wordt gespeeld op een speciale tafel met zijranden en een aangepaste bal. “Het is  laagdrempelig, blessure arm”, aldus Van der Wal. De ontwikkeling van schuiftafeltennis wordt compleet anders aangepakt dan PingPongbaas. “We hebben hier alles wat we eerder niet hebben gedaan nu wel gedaan. Eerst zijn bijvoorbeeld alle verenigingen benaderd. Dat heeft ons heel veel feedback opgeleverd en het zorgde voor bekendheid. De ontwikkelde prototypes konden hierdoor direct worden getest. Dat doen we voortdurend in samenspraak en in samenwerking.”

Ander groot verschil: er is direct voor aanvang bedacht dat er pas tijd en energie gestoken kon worden in schuiftafeltennis wanneer er extra mensen bij zouden komen. “Bij schuiftafeltennis hebben we echt ingezet op extra capaciteit. Dat is vele malen efficiënter. Iedereen heeft het al druk, dus er moesten mensen en uren bijkomen. Dat was een absolute voorwaarde: mankracht en uren.” 

De samenwerking met verenigingen is dus van groot belang, maar ook de steun van hogerhand is cruciaal. “Commitment van hogerhand is essentieel. We zijn een middelgrote bond, maar schuiftafeltennis raakt straks alles en iedereen. Iedereen krijgt ermee te maken. Daar is commitment binnen de hele organisatie absoluut noodzakelijk voor. We hebben straks iedereen nodig om de volgende stap te kunnen zetten.”

Terugkijkend ziet Van der Wal een belangrijke les: “Zoek van meet af aan draagvlak bij je achterban en neem ze mee in het proces. Dat hoeft niet zwaar of moeilijk te zijn. Daar wordt men happy van en het is een belangrijke voorwaarde voor gebruik. Het gaat je helpen. Iedereen komt in een flow om het met elkaar te doen. Dat is heel waardevol.”

Dit was een interview in de serie Sportinnovatie Talks.

Over de auteur(s) van dit bericht:

Journalist bij Fast Moving Targets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *