MATP: Nieuw beweegprogramma voor iedereen met een meervoudige beperking

In een normale tijd sport ruim de helft van Nederland wekelijks. Voor hen is er ruim en gevarieerd aanbod. Helaas geldt dat niet voor mensen met een beperking. Voor zowel mensen met een lichamelijke als verstandelijke beperking is er minder aanbod. Gehandicaptensport Nederland werkt er hard aan om daar verandering in te brengen. Hoe doen ze dat?

Weinig alternatief

Jasmijn van der Hamsvoord, coördinator Ledenservice en Communicatie bij Gehandicaptensport Nederland: “Voor de doelgroep is er helaas nog weinig aanbod. De reguliere g-sportactiviteiten, activiteiten voor spelers met een verstandelijke beperking, zijn helaas vaak geen optie vanwege complexiteiten in verstandelijke of lichamelijke beperkingen. De verschillen in deze doelgroep zijn heel erg groot.”

In Nederland worden door zorginstellingen enkele beweegprogramma’s aangeboden aan mensen met een matige tot zeer ernstige meervoudige beperking. Bewegen is daar een weekactiviteit, in sommige gevallen begeleid door een beweegagoog, net als muziekactiviteiten en voorlezen. Lisa Snooy, coördinator van MATP: “Om te zorgen dat de doelgroep het beste uit zichzelf kan halen is persoonlijke begeleiding en een deskundig trainingsprogramma cruciaal.”

Uitrol

Gehandicaptensport Nederland is bezig MATP uit te rollen. MATP staat voor Motor Activity Training Program. Het is een internationaal beweegprogramma voor mensen met een (zeer ernstige) meervoudige beperking die niet kunnen aansluiten bij reguliere sportactiviteiten. Lisa Snooy: “Vanuit Gehandicaptensport Nederland zorgen wij voor verbinding. Zodat MATP bekend wordt bij de begeleiders van de doelgroep.”

MATP is erop gericht voor iedereen een passend en individueel trainingsprogramma op te stellen. Gehandicaptensport Nederland is de samenwerking aangegaan met zorginstellingen en beweegagogen om de doelgroep te laten kennismaken met MATP.

In de praktijk

Sportclub MOVE in Almere maakt al gebruik van MATP. Jolanda Gudde, coördinator Aangepast Sporten en docent, is blij dat er groepen door kunnen gaan tijdens corona: “EMBers hebben één op één begeleiding nodig en de kracht is dat wij de sport naar de deelnemers brengen.” De activiteiten van de deelnemers liggen ver uit elkaar. “Er zijn mensen die vanwege een laag IQ tot deze doelgroep behoren, maar motorisch eigenlijk best veel kunnen. Die kunnen bijvoorbeeld in een klimrek klimmen. Er zijn ook mensen in een rolstoel waar we passende oefeningen voor bedenken. Het is maatwerk.”

Er wordt niemand buitengesloten van deelname en de deelnemers kunnen op hun eigen niveau meedoen. “Ze hebben plezier en er ontstaan samenwerkingsverbanden dus het wordt ook echt één groep. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en komen letterlijk beter in hun vel te zitten. Ik zie zoveel blijheid bij de deelnemers als iets lukt wat ze eerst niet mogelijk achtten. Dat werkt aanstekelijk.”, vertelt Jolanda Gudde enthousiast.

Meer kunnen dan ze denken

Zelfs begeleiders uit de zorg zijn soms verbaasd over de vooruitgang. Ook de deelnemers kunnen veel meer bewegen dan ze zelf denken. Jasmijn van der Hamsvoord: “Begeleiders uit de zorg zijn bezig met zorgtaken. Sport en bewegen heeft minder aandacht. Daarom zorgen wij vanuit Gehandicaptensport dat de bekendheid van MATP groter wordt, door onder andere deskundigheidsbevordering, zodat veel meer mensen van MATP kunnen genieten.”

Voor meer informatie over Sportclub MOVE, mail Jolanda Gudde op move@deschoor.nl.

Over de auteur(s) van dit bericht:

Innovatieliefhebber met voeten in verschillende werelden. Creatief en conceptueel denker gecombineerd met een doe-het-zelf mentaliteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *