Met Vraag De Club hou je leden betrokken

Weten wat er binnen een club leeft is belangrijk. Zeker als het besluiten nemen betreft. Idealiter zijn besluiten een afspiegeling van wat iedereen vindt. Er zijn een aantal mogelijkheden om het nemen van breed gedragen besluiten te faciliteren: gedurende een ALV, of door enquêtes te doen onder leden, etc. Maar soms wil je even snel weten wat iedereen in de club ervan vindt zonder teveel inspanning. Daar is Vraag de club voor in het leven geroepen. Geen gedoe met Surveymonkey, ingewikkelde tools, tot en met uitgeprinte stembriefjes. Maar snel en simpel antwoord op relevante vragen. Vraag De Club is dé manier om jouw leden op een laagdrempelige manier betrokken te houden. 

Hoe werkt het?

Vraag De Club is een webapp. Dat betekent dat je alleen een browser nodig hebt om met Vraag De Club te kunnen werken. Je hoeft dus niet naar de app store. De leden van de club worden aan Vraag De Club toegevoegd met een ledenlijst. Verzin vervolgens een goede vraag met een aantal antwoorden waar de leden uit kunnen kiezen. Verstuur de vraag en leden ontvangen vervolgens via de mail een linkje naar Vraag De Club. Via het linkje komen de leden in Vraag De Club terecht en daar kunnen ze stemmen en eventueel reacties achterlaten. Het overzicht van de stemmen is op Vraag De Club te zien door zowel het bestuur als de leden.

Voorbeeldvragen

Een goede vraag opschrijven lijkt gemakkelijk, maar blijkt in de praktijk dat nog wel eens een uitdaging. Hoe zorg je voor een pakkende titel? Moet het een open of gesloten vraag zijn? En wat doe je met het resultaat? Zo was er een voetbalclub in Amsterdam die had besloten rookvrij te worden, maar wist nog niet op welke termijn. Ze besloten de stemming te peilen. Ze waren benieuwd naar de mening van de leden en stelden de volgende vraag:

“GeuzenMiddenmeer wordt een rookvrije club. De vraag is binnen welke termijn. Als we meer dan 250 stemmen voor ontvangen zijn we als club per direct rookvrij. Wie stemt voor?”

Binnen twee dagen waren de 250 stemmen binnen. De club was per direct rookvrij. Achteraf bleek dat ze nog niet eens hadden nagedacht over de handhaving. Zo snel kan  het gaan. 

Een hockeyvereniging slaagde er niet in voldoende trainers te vinden. Het bestuur dacht dat het een gebrek aan communicatie was. Ze stonden al in de startblokken om posters te maken om bij de club op te hangen. Alleen twijfelden ze aan deze aanpak. Ze besloten Vraag de Club in te zetten.

“Wat kunnen wij als club doen om te zorgen dat jij je aanmeldt als trainer?” 

Uit het resultaat bleek dat potentiële trainers in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar wel wilden maar simpelweg niet konden: ze hadden school op het moment van de trainingen op de maandag en woensdag.

Vraag De Club is ook in te zetten bij bonden. De KNWU heeft onlangs gebruik gemaakt van Vraag De Club, de Atletiekunie en KNBSB hebben eveneens interesse getoond. Ook de Kegelbond heeft een vraag via Vraag De Club uitgezet. Uitgevraagd is of de leden bereid waren om de ALV digitaal te laten plaatsvinden. Uit de uitslag bleek dat dat volgens de leden een optie was. Ook in de reacties was goed terug te lezen onder welke voorwaarden ze dat mogelijk achtten. 

Samenvattend

Kortom, Vraag de club is een snelle, laagdrempelige en eenvoudige manier om snel te weten wat er binnen een club of bond leeft. Of het nu lichte of zwaardere dossiers betreft, zoals het thema van het zomerfeest, wel of geen zonnepanelen, bier uit de tap of uit flesjes, meer vrouwen in het bestuur, of de vraag of de ALV een hybride vorm moet krijgen. Vraag de club werkt sneller dan een uitvraag via Whatsapp groepen, een enquête  of een ALV.  En je bereikt iedereen: het maakt het voor iedereen heel makkelijk om te weten wat er binnen jouw club speelt. En om contact te houden met iedereen binnen je club.

Interesse in Vraag De Club?

Mocht jouw interesse zijn gewekt en jouw vereniging of bond ook gebruik willen maken van Vraag de club, schroom dan niet contact met ons op te nemen: nicolette@sportinnovatie.studio. We komen graag in contact met jullie!

Over de auteur(s) van dit bericht:

Innovatieliefhebber met voeten in verschillende werelden. Creatief en conceptueel denker gecombineerd met een doe-het-zelf mentaliteit