Mijnzwemcoach: zwemmers verbeteren zwemtechniek met de KNZB

In een tijd van individualisering biedt Mijnzwemcoach trainingsprogramma’s op maat voor mensen die wel willen zwemmen, maar zich niet per sé bij een vereniging willen aansluiten. Floor van den Nieuwenhoff vertelt waarom de KNZB dit initiatief heeft genomen.

Floor van den Nieuwenhoff, projectleider KNZB: ‘De KNZB zag de laatste jaren dat mensen graag flexibeler en individueler wilden sporten. Zwemmen is bij uitstek een sport die je individueel beoefent. Uit onderzoeken bleek ook dat meer dan 1 miljoen volwassen mensen meer dan 12 keer per jaar in het zwembad liggen. De KNZB heeft 130.000 leden en daar zit een heel groot gat waar we als KNZB zijnde mee in contact willen komen.’ 

Hoe is Mijnzwemcoach ontstaan?

Het idee begon op de achterkant van een bierviltje in 2016.  Floor: ‘Het is letterlijk een antwoord op een vraag. Een groepje zwemmers in het land vroeg of de KNZB hen kon begeleiden om de borstcrawl te leren. Ze wilden aan een open water evenement meedoen. Dat konden wij wel, want we hebben allemaal diplomeerde trainers in het land rondlopen en bij de verenigingen, naast een aantal ZZPers.’

Wat is Mijnzwemcoach precies? 

Floor: ’Mijnzwemcoach is een programma van de KNZB om de ongebonden sporter te bereiken en te bedienen. Er zijn ruim 1 miljoen volwassenen die jaarlijks met regelmaat het zwembad induiken. Toch zien we dat het aantal leden bij de verenigingen daalt. Dit komt o.a. maatschappelijke trends als individualisering en digitalisering. Men wil flexibeler werk, vrije tijd en sportmomenten in kunnen delen. Dit heeft als gevolg dat regulier aanbod van de vereniging niet altijd meer aansluit bij de wensen en behoeftes van sporters.’

Om zwemmers, recreatieve banenzwemmers en beginnende triatleten te kunnen bereiken en bedienen biedt Mijnzwemcoach trainingsprogramma’s op maat aan zodat zij hun zwemtechniek en -conditie kunnen verbeteren. Veel zwemmers vinden het ingewikkeld om zelf hun eigen zwemprogramma op te stellen en hun technieken te verbeteren. Daarom biedt de KNZB Mijnzwemcoach, met 3 verschillende programma’s: 

  • Online trainingstool: zelfstandig trainen met trainingsschema’s en techniekvideo’s. 
  • Cursussen: bv. de populaire 12 weekse Borstcrawlcursus die in 110 zwembaden in Nederland wordt aangeboden (soms samen met een vereniging, soms samen met een zwembad).
  • Clinics: tijdens een eendaags event een specifiek zwemthema (bv. keerpunten maken, openwater zwemmen, yoga & zwemmen, voeding).

Floor: ‘De online trainingstool is af te nemen tegen een lidmaatschap van een jaar voor 35 euro. Voor 35 euro kun je onbeperkt met zwemtrainingen zelf aan de slag. In een dashboard met onboardingsvragen vul je jouw startniveau en conditie in, en of je aan jouw techniek wilt werken. Dan bepaalt een systeem welke training voor jou geschikt is. Tegenwoordig kunnen smartwatches ook onder water en we zijn aan het kijken of we daar in de toekomst wat mee kunnen.’ 

Wie is de doelgroep?

Floor: ‘De doelgroep bestaat uit mensen die recreatief in het zwembad gaan trainen. De banenzwemmer, de trimzwemmer, beginnende triatleten. Mensen die recreatief in het zwembad gaan trainen. Zelf zien we ze als twee groepen: de grootste groep is de grensverlegger die op zoek is naar een uitdaging. Mensen die in de zomer een triatlon, een open water evenement, of een City Swim op het programma hebben staan. De andere doelgroep is de gezondheidszwemmer die om gezondheidsredenen, bijvoorbeeld door blessures van andere sporten, gaat zwemmen. Die twee doelgroepen definiëren we bij Mijnzwemcoach en daar spelen we met allerlei programma’s op in. De leeftijd van de zwemmers is tussen de 30 -50 jaar en de redenen zijn gevarieerd: gezondheid/ontspanning, op zoek naar een (nieuwe) uitdaging of voorbereiding op een event.’

Waarom de borstcrawl?

De borstcrawlcursus is één van de populaire producten die onder Mijnzwemcoach valt: in 12 weken in groepsverband met een coach aan de slag gaan om de borstcrawl te leren. Het blijkt een enorm succes te zijn mede omdat volwassenen vroeger de borstcrawl niet verplicht voor een diploma hoefden te leren. Nu is dat wel het geval. Floor: ‘De borstcrawlcursus organiseren we veelal met verenigingen als die een trainer en badwater beschikbaar hebben. Is de vereniging minder ondernemend dan regelen het we direct met het zwembad. Want ook veel zwembaden komen naar de KNZB toe om de producten op te nemen in de zwembadprogrammering.’

Hoe hebben jullie de marketing aangepakt?

Floor: ‘De zwembaden en de verenigingen hebben voornamelijk op lokaal niveau promotie gedaan. Dat werkt toch het beste. De mensen die op Mijnzwemcoach afkomen weten dat voornamelijk door de posters en de flyers die ze gezien hebben.’ Er is ook een onlinestrategie. Samen met Crowd, een organisatie uit Amsterdam is de onlinestrategie bepaald. Zij bedenken alle social, e-mail en Googlecampagnes om de producten van Mijnzwemcoach onder de aandacht te brengen. De wisselwerking van on,- en offline werkt goed.

Businesscase 

In 2016 had de KNZB de rol om genoemde doelgroepen te bedienen nog niet voor ogen. Floor: ‘We begonnen met het aanbieden van de borstcrawlcursus. In 2018 hebben we de businesscase zo aangescherpt dat we voortvarend door zijn gegaan. Binnen 2 jaar hebben we dat uitgerold: 110 locaties en in 2019 hebben we meer dan 4.000 cursisten opgeleid. Binnen 3 jaar van een klein groepje zwemmers naar ruim 6000 cursisten en afnemers van clinics en de online trainignstool. Nu staat er een heel mooi product dat zich op de ongebonden sporter richt.’

Een aantal verenigingen vroegen zich in het begin af of KNZB nu geen concurrent zou worden. De bond is er in essentie voor de verenigingen. Floor: ‘Eigenlijk helpen we de verenigingen ermee want we organiseren veel van de cursussen met de verenigingen.’ Omdat het maar een 12 weken training betreft is de drempel om mee te doen lager dan wanneer je meteen een jaarlidmaatschap bij de vereniging afneemt. Floor: ‘Met 12 weken proberen wij mensen te verleiden tot het zwemmen. En na afloop mag de vereniging natuurlijk best vertellen wat het aanbod binnen de vereniging is.’ Bij een aantal verenigingen gaat dat super goed. Floor: ‘Afgelopen jaar hadden we een cursus in Sliedrecht lopen en naderhand zijn alle 12deelnemres lid geworden van de vereniging. Op andere locaties zie je ook wel dat mensen na een cursus toch wel weer zelf willen gaan trainen. Of ze doen nog een vervolgcursus. Dus die willen wat flexibeler en individueler blijven sporten.’   

Hoe hebben jullie het gefinancierd?

Floor: ‘Uit eigen verdiend geld financieren we de doorontwikkeling. Met het oog op de toekomst staan we open voor partnerships met bedrijven of ambassadeurs. Dit zal ervoor zorgen dat we nog sneller kunnen groeien. Mijnzwemcoach kan zo bijvoorbeeld ook een interventie zijn voor bedrijven die insteken op vitaliteit van de medewerkers. Mogelijk gaat een partnership aankomend jaar al lukken zodat we een volgende stap kunnen zetten. De businesscase is zo omschreven dat we met de inkomsten die we genereren uit de cursussen, lidmaatschappen, clinics en de webshop de kosten van de toekomst kunnen financieren.’ 

Wat zijn de ‘lessons learned’ van Mijnzwemcoach? Wat ging er wel goed en wat zouden jullie een volgende keer anders doen?

Floor: ‘Er zijn nu zo’n 6.000 leden van Mijnzwemcoach. Dat willen we uitbreiden door onder andere de online marketingstrategie nog wat beter neer te zetten. Ook willen we het product nog interessanter maken door koppelingen te maken met smartwatches, zodat het trainingsschema in het zwembad te bekijken is. Want de smartwatches zijn nu waterbestendig, dat waren ze 2 jaar geleden nog niet. Vroeger genereerde de bond alleen inkomsten vanuit contributiegelden van verenigingen en verenigingsleden. Nu is het noodzakelijk als bond na te denken over andere verdienmodellen. Daarom is een businesscase voor dergelijke projecten erg belangrijk. Bonden kunnen wat ondernemender denken en risico’s durven nemen. Natuurlijk is het wel goed over alle consequenties na te denken en verschillende scenario’s uit te werken.

Klik hier voor Mijnzwemcoach www.mijnzwemcoach.nl

Over de auteur(s) van dit bericht:

Innovatieliefhebber met voeten in verschillende werelden. Creatief en conceptueel denker gecombineerd met een doe-het-zelf mentaliteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *