2020 | Vernieuwende bonden

Als Sportinnovatiestudio hebben we contact met veel bonden. En bijna iedere keer zijn we weer aangenaam verrast. Hoe mensen met grote betrokkenheid en inventiviteit met hun sport bezig zijn. En hoe er over de volle breedte vernieuwd wordt. Hierbij een aantal voorbeelden van vernieuwende bonden, dit is allerminst een volledige lijst, er zijn er veel meer! 

De Nederlandse Ski Vereniging schakelt snel dankzij een eigen technisch team

Heel bijzonder in sportland is het feit dat de Nederlandse Ski Vereniging een eigen ontwikkelteam in huis heeft. Daarmee kan de bond snel inspelen op wensen en gedrag van het publiek en eenvoudig dingen uitproberen. 

Commercieel directeur Arjen de Graaf: “We hebben 5 developers die fulltime aan onze projecten werken. We proberen met hun alles zo snel mogelijk live te zetten. We maken een prototype, een zogenaamd minimal viable product. Met de feedback die we daarop krijgen innoveren we door. We gaan dus niet voor een perfect product bij lancering. Dan word je vaak ingehaald door de tijd. Met de feedback die we uit de community krijgen op Club Wintersporters kunnen we weer heel veel verbeteren. Zo krijg je veel meer ideeën dan we zelf in een maand hadden kunnen bedenken. De interactie met de gebruiker is dus essentieel.”

Een eigen technisch team is bij deze werkwijze onbetwist wat De Graaf betreft. ”Met een ingehuurd bureau zie ik het niet werken. Die zitten ergens anders, werken met uurtje factuurtje, dat werkt niet. (…) Zo lang als het je corebusiness raakt dan moet je het in huis hebben. Uitbesteden is dan geen optie  Daarmee haal je jezelf veel te veel afhankelijkheid op je hals.”

De Koninklijke Wandel Bond Nederland kiest juist voor samenwerking

Waar de Nederlandse Ski Vereniging kiest voor een eigen technisch team, doet de Koninklijke Wandel Bond Nederland dat juist bewust niet. Het laat zien dat er niet één richting naar innovatie is. Want beide bonden vernieuwen indrukwekkend.

Gijs Janssen, manager Marketing & Partnerships: “We moeten niet de organisatie zijn die zelf allerlei platforms en applicaties gaat ontwikkelen, maar wij moeten de partij zijn die het meest van de doelgroep weet. Wij weten meer van de wandelaar dan Google en Facebook. Daar hebben we heel hard aan gewerkt. We kiezen voor een regierol. Waarin we samen met partners kunnen schakelen. Niet zelf dingen maken en ons team belasten met de ontwikkeling van producten, maar kijken naar wat er beschikbaar is en hoe we dat geschikt kunnen maken voor onze doelgroep. Zo hebben we snel kunnen schakelen.”

Een van de partners waar de KWBN werkt is e-Routes, met die partij heeft de bond snel geschakeld toen corona begon. Dankzij een app met de techniek van eRoutes konden 60.000 mensen hun eigen versie van de avondvierdaagse van huis uit lopen.

Aan de basis van het beleid van de KWBN staat de overtuiging dat de wandelaar centraal moet staan. Vaak wordt in de wereld van sportbonden eerst gedacht aan wat goed is voor het instituut en de organisatie en dan pas aan wat is goed voor de klant en wat die wil. Wij zijn in 2014 al gaan denken vanuit de klant: dan kom je al heel snel bij innovatieve oplossingen. Daardoor konden we dit jaar ook makkelijker inspelen op de veranderende markt”, aldus Janssen.

De NGF zet data-onderzoek in om de golfer beter te bedienen

Net als de KWBN wil de NGF de behoefte van de sporter centraal stellen. Om erachter te komen wat die wil en waar die hoeveel voor wil betalen, heeft de bond een grootscheeps onderzoek gedaan waaruit is gekomen dat de golfer van nu meer keuze uit verschillende abonnementen wil. 

Het onderzoek werd onder de leden verspreid, waarna ruim 20% de moeite nam om deel te nemen. 17.000 mensen gaven hun mening waaruit glashard naar voren kwam dat het aanbieden van meer abonnementen, drie plus een handicapregistratie, niet zou leiden tot minder omzet maar tot een stijging van 2,5% van die omzet. De praktijk moet laten zien dat deze uitkomst ook echt klopt. 

NGF-directeur Jeroen Stevens: “We wilden op basis van feiten hard maken wat er zou gaan gebeuren. We hebben met hulp van een gerenommeerd Amsterdam databedrijf een onderzoek gedaan en een datamodel gebouwd waarmee we kunnen voorspellen wat er gebeurt wanneer we meer dan één product in de markt gaan zetten.” 

De Koninklijke Nederlandse Wieler Unie heeft een kopgroep gecreëerd die kansen ziet en pakt

In bestaande organisaties kan het lastig zijn om te innoveren. Dat gegeven kennen we allemaal. Om toch te vernieuwen heeft de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU) ruimte in de organisatie gemaakt. Daaruit is onder meer de Fondo app ontstaan die fietsers helpt beter te worden.

Margo de Vries, als directeur innovatie verantwoordelijk voor de vernieuwing: “Jongeren van nu willen heel andere dingen dan lid zijn van een vereniging. We hebben veel tijd gestoken in de achterban om daar bewustzijn voor te creëren. Sinds twee jaar hebben we de innovatie echt opgepakt. Het begint met het besef dat het anders moet. Het aantal licentiehouders liep terug. We stoppen veel tijd in verandering, we helpen mensen binnen de organisatie. Daar nemen we ook mensen voor aan. En ook het bestuur is belangrijk. We hebben een kopgroep gecreëerd die kansen ziet en pakt.” 

De app werd vorig jaar gelanceerd en groeit enorm. Zo hard zelfs dat er inmiddels meer Fondo gebruikers zijn dan licentiehouders van de KNWU.  Fondo biedt trainingsprogramma’s op maat. Daarmee kan iedere fietser beter worden. Ook mensen die niet lid zijn van een vereniging, maar toch bepaalde fietsdoelen hebben. De Vries schat hun aantal in potentie op zo’n 400.000 in Nederland, één derde van de totale markt van ongebonden fietsers in ons land. Nog niet iedereen gebruikt de app, maar de naamsbekendheid en het gebruik stijgen sterk.

Sportvisserij Nederland onderzoekt nieuwe technieken zoals AI

Innoveren kan veel aspecten hebben. Vernieuwen door anders intern te werken, door beter met het publiek op te trekken, maar ook door nieuwe technieken in te zetten. Dat doet Sportvisserij Nederland met partners door bijvoorbeeld in de VISsenscanner Artifial Intelligence te gebruiken. In de app worden vissen dankzij een zelflerend algoritme herkend.

“Sportvissers kunnen met behulp van de app achterhalen welke vis ze hebben gevangen en de wetenschap kan zo de visstand in kaart brengen”, vertelt Onno Terlouw, werkzaam op de afdeling communicatie van Sportvisserij Nederland.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de visserij is het ontstaan van zogenaamde communities. Denk aan groepen vissers die zich bekwamen in de vangst van een specifieke vis. “We zien de communities niet als bedreigend. De bond van karpervissers is ook bij ons aangesloten. Wij proberen er altijd open minded naar te kijken. In principe is alles een kans. Daarna volgen de knelpunten pas. Wij zijn voorstander van samen sporten: dat is de kern. Dat stimuleert. Wij zoeken naar manieren om dat te omarmen en daar horen communities bij. Vergelijk het met de app van de wandelbond: daarmee kun je afspreken met andere wandelaars. Daar willen wij ook invulling aan geven.”

De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond laat zien dat vernieuwen bij een kleine bond ook kan

Innoveren is niet alleen weggelegd voor grote bonden met middelen. Ook een kleine bond als de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) blinkt uit in verandering. Zo werd onlangs het Smartpool-programma bekroond met een Europese subsidie van vier ton, bedoeld voor een Europese uitrol.

Met Smartpool leren kinderen wiskunde met behulp van een pooltafel. Het draait om zaken al de invalshoek, de uitvalshoek, meetkunde en berekeningen. De daarvoor noodzakelijke mobiele pooltafel staat inmiddels op 47 scholen. “Het vak wordt heel beeldend en aansprekend. De wiskundeleraar heeft opeens de coolste les van de school”, aldus Willem La Riviere, al 13 jaar directeur van de KNBB.

De voorman van de biljartbond is het hele jaar bezig om naar innovaties binnen en buiten de sport te kijken, die voor zijn organisatie en achterband van waarde kan zijn. “Je probeert op allerlei manieren inspiratie op te doen. Daar moet je je voor open stellen. Ik heb een creatieve achtergrond. Ik ga  bijvoorbeeld naar een gamebeurs, maar ook naar de Horecava: wat zijn de trends en wat zouden we daarmee kunnen? Ik heb ook een cursus gevolgd over e-sports. Ik bezoek ook regelmatig evenementen van collegasporters, maar ook bijvoorbeeld een congres over vitaliteit op de werkvloer: daar haal ik inspiratie uit.”

Dat klinkt mooi, maar tijdrovend moet het ook zijn. Tijd die niet altijd voorhanden is bij kleine bonden. “Ik ben 13 jaar directeur. De beginjaren heb ik me vooral op de interne zaken gericht. We hebben veel geïnvesteerd in ict. Alles wat je kunt automatiseren: doen! Daardoor zijn we daar nu minder tijd aan kwijt en kunnen we meer tijd besteden aan langere termijn plannen. Innovatie is ook je bestaande processen op orde krijgen. Maak je medewerkers verantwoordelijk voor hun taak, zorg dat ze dat goed kunnen doen, ze daarin kunnen excelleren.”

Over de auteur(s) van dit bericht:

Journalist bij Fast Moving Targets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *