Netting Zero Debate: “We hebben alle gereedschap om klimaatverandering te stoppen”

“We weten wat het probleem is”, begint Somini Sengupta, de internationale klimaatreporter voor The New York Times terwijl ze het New York Times klimaat debat bij SXSW2021 inleidt. “We hebben de atmosfeer van de aarde opgewarmd voornamelijk door het verbranden van gas, olie en kolen. Dit jaar is het warmste jaar ooit met bosbranden, hittegolven en droogte over de gehele wereld.  We weten wat het probleem is, maar hebben we ook de benodigde tools, politieke en economische systemen, de verbeelding en solidariteit om de wereldwijde klimaatverandering te stoppen?” Daar gaat dit online debat op SXSW over. En het antwoord is, althans volgens panelleden volmondig ja!

Voor het debat is gekozen voor drie rondes van debaters, één voor en één tegen de stelling. In totaal drie rondes van argumenten. Een jury die zal de bijdragen beoordelen. Niet om een winnaar aan te wijzen maar om nieuwe kennis en inzichten op te doen. 

Chris Stark CEO van de Committee on Climate Change betoogt dat alle benodigde tools bestaan om net-zero voor elkaar te krijgen. Net-zero betekent een radicale verandering in de hele economie. Waarbij fossiele brandstoffen en andere bronnen van uitstoot waar mogelijk worden afgeschaft. Fossiele brandstoffen vormen nu nog, bijna vanzelfsprekend de basis van de moderne samenleving. Mensen die slim vooruitkijken zouden moeten inzetten op een laag koolstofgehalte. Volgens Stark is de schadelijkste mythe van vandaag dat we niet genoeg weten en zouden moeten wachten. Dankzij de kelderende kosten van hernieuwbare energie en technologische ontwikkelingen zijn geen fossiele brandstoffen meer nodig voor goedkope energie. Het kostenvoordeel zal toenemen naarmate er op grote schaal koolstofarme oplossingen worden ingezet. 

Dr Sweta Chakraborty is Head Risk & Behavioral Scientist is somberder. Het rimpeleffect van klimaatverandering kent geen politieke of landsgrenzen en het zullen de meest kwetsbaren zijn die de meest catastrofistische gevolgen ervaren. Volgens Sweta Chakraborty ontbreekt het aan de kennis en de wil om om kwetsbare gemeenschappen te beschermen. Volgens haar moeten we erkennen dat er nog steeds een enorme uitdaging ligt om de politieke barrières die er nu bestaan te overwinnen. In het debat blijkt de Amerikaanse blik op de wereld nogal de nadruk te krijgen. Opvallend, omdat na 4 jaar Trump en nu Biden het debat over duurzame energie in de VS verre van uitgewoed is.

Emma Howard Boyd Chair of the Environment Agency UK Government pleit ervoor dat iedereen, in welke branche dan ook, opdracht moet geven voor werk dat actief de koolstofemissies terugdringt. De eerste steen moet gelegd worden zonder dat men weet hoe het plafond gemaakt moet worden. Alle kennis, kunde en ervaring die we nodig hebben om de klimaatverandering een halt toe te roepen bestaan volgens haar. Dat neemt niet weg dat er ook veel financiering nodig is.

Hindou Oumarou Ibrahim Pres, UN Sustainable Dev Goals Advocate Association For Indigenous Women And Peoples Of Chad vindt dat de goede tools ontbreken. Degenen die elke dag met klimaatverandering worden geconfronteerd hebben gebrek aan regen, of juist extreme overstromingen, wat kan leiden tot dakloosheid en gebrek aan voedselzekerheid. De juiste technologie en kennis ontbreekt en bestaande tools zijn ook niet ontworpen met een inheemse bevolking voor ogen die in veel gevallen geen elektriciteit hebben, noch schoon water hebben om te drinken. Zij worden niet betrokken bij de besluitvorming. Een duurzaam leven leiden is volgens haar niet alleen nodig in de steden, maar in alle delen in de wereld.

Dr Leah Stokes, Assistant Professor of Political Science at the University of California, Santa Barbara geeft aan dat de politiek constructieve acties in de weg staat. Maar is hoopvol omdat jongeren overheden tot actie roepen. En daar wordt gehoor aan gegeven. In de EU the Green New Deal en in Amerika de Biden-Harris regering die campagne voert. Overheden in de wereld hebben geld dat ze kunnen spenderen aan de klimaatverandering. Deze middelen kunnen ook gedeeld worden met andere landen met minder middelen. Zodat iedereen de middelen heeft die zij nodig hebben om vooruitgang te boeken. Zo ontstaat een versterkende cyclus waarbij bedrijven, vakbonden en gemeenschappen tot stand kunnen komen die voordelen hebben van de transitie. Er is overheidssteun en vindingrijkheid nodig. Die vindingrijkheid gaat gelukkig steeds minder naar vuile fossiele brandstoffen.

Rhian-Mari Thomas CEO Green Finance Institute geeft aan dat om de klimaatverandering te stoppen biljoenen nodig zijn: zes tot 8 biljoen per jaar in de komende decennia volgens de beste schattingen. Twee derde daarvan moet naar opkomende en ontwikkelingslanden gaan. We missen kapitaalmarkten die ‘performence’ evalueren. Er blijft een discrepantie bestaan ​​tussen het aanbod van geld, dat vaak op zoek is naar liquide investeringen en de dringende behoefte aan investeringen, met name lange termijn financiering van infrastructuur in ontwikkelingslanden. Een wereldwijde herstructurering van de financiële sector is nodig zodat volledig rekening wordt gehouden met mens en milieu naast het maken van winst.

De jury kiest geen winnaar maar reageert inhoudelijk op de argumenten die zijn gemaakt tijdens het debat. 

Joseph Majkut Director of Climate Policy Niskanen Center: “De ongemakkelijke waarheid is dat de statistische realiteit ons zien dat we nog lang niet in de buurt zijn van waar we moeten zijn. 

Alexandria Villaseñor Founder & Climate Activist van Earth Uprising International sluit af met de vraag van 30 biljoen: Is het kapitalisme het systeem dat in staat is om op deze crisis te reageren? Zo niet, wat zouden we ervoor in de plaats kunnen zetten? Wordt het geen tijd om te gaan praten over het systeem dat dit probleem gaat oplossen?

Het ‘voor’ team oordeelt milder: Er zijn stappen gezet met klimaatwetgeving. De politieke verschuivingen in Amerika zijn voelbaar over de gehele wereld. Fossiele brandstoffen zitten in een slechtere economische positie dan ooit tevoren: kolencentrales sluiten en schone technologie zakt iedere dag in prijs. Er moet gewoon begonnen worden.  

Het ‘tegen’ team: De nieuwe tools die nodig zijn, hebben nog steeds een enorme hoeveelheid ondersteuning nodig om de meest kwetsbaren te beschermen van die worst case scenario’s. De meest kwetsbare moeten ook een stem krijgen in de potentiële oplossingen en tools. Er mag niemand achter gelaten worden. 

Over de auteur(s) van dit bericht:

Innovatieliefhebber met voeten in verschillende werelden. Creatief en conceptueel denker gecombineerd met een doe-het-zelf mentaliteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *