Onno Terlouw (Sportvisserij Nederland): “Alles is een kans”

Corona kent winnaars en verliezers. Eén van de winnaars in de sport is ontegenzeggelijk Sportvisserij Nederland. De bond zag zijn toch al groeiende ledental dit jaar toenemen met bijna 100.000 leden. Waarmee de bond inmiddels ruim 640.000 leden telt. 

Vijf procent van de leden 5% zich op de sportvisserij. De rest ziet vissen als recreatie. Aan de enorme groei kleven in potentie ook nadelen. Want het kan aan de waterkant druk worden en kennen nieuwe vissers de mores zoals goed opruimen van troep? Toch overheerst  een positief gevoel. Ontstressen, het aanmaken van vitamine D en het leveren van een prestatie door een vis te vangen, maken vissen voor veel mensen een ideale buitensport.

De bond werd geholpen door het vergunningenstelsel in Nederland. “Je moet een vispas hebben om te mogen vissen en dan kom je wel vaak bij ons terecht. Je kunt ook in commerciële wateren vissen: daar betaal je om te mogen vissen op die plek. Maar voor de meeste wateren heb je toestemming nodig die je krijgt via een hengelsportvereniging”, aldus Onno Terlouw, werkzaam op de afdeling communicatie van Sportvisserij Nederland. 

Veel van de mensen die er recent zijn bijgekomen zijn zogenaamde herintreders. Die weten vaak al wat er van hen wordt verwacht. Voor nieuwe jonge vissers werd onder meer vlogger Enzo Knol ingezet. In speciale vlogs maakt hij jongeren wegwijs. 

 Goede visstand belangrijk voor de sportvisserij

In en om de visserij wordt veel geïnnoveerd. Dat geldt zowel op het gebied van materiaal, denk aan haken die je makkelijker kunt onthaken, maar ook op het gebied van inzetten van moderne technologie. Zo werkt de bond samen met Naturalis en waarnemingen.nl. Samen werd de app VISsenscanner ontwikkeld dat een algorime bevat waarmee vissen kunnen worden herkend. Zo snijdt het mes aan twee kanten. “Sportvissers kunnen met behulp van de app achterhalen welke vis ze hebben gevangen en de wetenschap kan zo de visstand in kaart brengen.” Tot nu toe werkte de app alleen voor zoetwatervissen, maar deze week gaan ook de zeevissen live. 

“We hadden hiervoor ook andere apps waarmee we bijhielden welke vissen er rondzwemmen. Dat doen we al jaren. Zo leerden we dat de Barbeel veel breder verspreid is dan we dachten. Er kwamen ook meldingen binnen over exotische vissen die hier eigenlijk niet thuishoren. Die kwamen via verschillende routes ons land binnen. Wij zijn een beetje een hybride organisatie. Een sportbond, maar ook een kenniscentrum rondom vissen. Wij hebben veel biologen in dienst. Er is in Nederland veel kennis over waterplanten en vogels, maar weinig over vissen. Die kennis kunnen wij aanleveren. Dat helpt onze hobby maar ook de natuur. Dat gaat heel goed samen. Een goede visstand is belangrijk voor de sportvisserij.”

Voorstander van samen sporten

Innovatie is niet in de bond ingebakken. In die zin: er zijn geen meerjarenplannen waarin het wordt vastgelegd. “Wij hebben geen plan, maar we hebben wel een hele platte organisatie met veel hoogopgeleide mensen die alle vrijheid krijgen om ideeën aan te dragen en nieuwe plannen te maken. We zoeken ook voortdurend naar strategische partners. Wij weten veel van sportvisserij en visstanden en in combinatie met techniek kan tot mooie resultaten leiden.” Zo wordt er ook hard gewerkt aan de zogenaamde FishTube. Een manier om vissen direct te meten en wegen. Hierdoor hoeven ze niet tijdens wedstrijden in leefnetten worden bewaard. Beter voor de vis en spannender voor de wedstrijd. Iedereen kan direct zien hoe het er voor staat. 

Een belangrijke ontwikkeling binnen de visserij is het ontstaan van zogenaamde communities. Denk aan groepen vissers die zich bekwamen in de vangst van een specifieke vis. “We zien de communities niet als bedreigend. De bond van karpervissers is ook bij ons aangesloten. Wij proberen er altijd open minded naar te kijken. In principe is alles een kans. Daarna volgen de knelpunten pas. Wij zijn voorstander van samen sporten: dat is de kern. Dat stimuleert. Wij zoeken naar manieren om dat te omarmen en daar horen communities bij. Vergelijk het met de app van de wandelbond: daarmee kun je afspreken met andere wandelaars. Daar willen wij ook invulling aan geven. Precies hoe weten we nog niet. Wij staan er open in, maar duidelijk is dat de klant centraal staat. We moeten kijken naar wat er werkt.”

Dit is een gesprek in de serie Sportinnovatie Talks, alle afleveringen zijn op YouTube te zien of als podcast te beluisteren.

Over de auteur(s) van dit bericht:

Journalist bij Fast Moving Targets.

2 gedachten over “Onno Terlouw (Sportvisserij Nederland): “Alles is een kans”

  1. Pingback: Vernieuwende en inspirerende bonden | Sportinnovatie.studio

  2. Pingback: De grote trends en thema's van 2020 | Sportinnovatie.studio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *