Waarom een sportinnovatiestudio?

Het gaat goed met de sport in Nederland. Meer mensen dan ooit bewegen regelmatig. Volgens de laatste cijfers voldoet ongeveer de helft van alle Nederlanders aan de beweegrichtlijn en sport 57 procent van de Nederlanders wekelijks.

Toch zijn er ook zorgen. Als we kijken naar mensen met een beperking, een laag inkomen of met een migratieachtergrond, dan liggen deze percentages veel lager. De motorische vaardig­heid van kinderen is afgenomen. De helft van de Nederlanders kampt met overgewicht. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Ook constateren we dat de mensen die sporten dat in toenemende mate ongebonden doen, daarmee bedoelen we dat steeds meer mensen geen lid zijn van een sportvereniging. Ze hardlopen, fietsen, wandelen of gaan regelmatig naar de sportschool, maar doen dat individueel, via een app of via een groepje van de lokale fitnessclub. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee, integendeel. Het aandeel van de traditionele sportverenigingen daalt daardoor wel; het aandeel van de commerciële aanbieders stijgt.

Deze ontwikkeling stelt de traditionele verenigingen voor een aantal uitdagingen, bijvoorbeeld hoe we er voor kunnen zorgen dat het aanbod van sport blijft aansluiten bij de behoeften van de mensen die willen sporten.

De ‘incubator’

“Een incubator is een bedrijf dat andere nieuwe bedrijven helpt met starten en groeien door diensten zoals huisvesting, managementtraining en toegang tot financiers en netwerken te bieden”. Bron: Wikipedia.

Aan goede ideeën om het sportaanbod te vernieuwen geen gebrek binnen de sportwereld, integendeel. Waar wel gebrek aan is, is ondernemerschap, expertise en implementatiekracht. Daar komt de innovatiestudio in beeld. Wij helpen om die goede ideeën door te ontwikkelen tot uitvoerbare, gevalideerde plannen. Dat doen we door kantoorruimte, expertise, training en toegang tot netwerken te bieden aan mensen met ideeën die voldoen aan onze criteria.

En wat zijn die criteria dan?

  • Stelt je idee de behoeften van de sporter centraal?
  • Is er een businessmodel/waardemodel?
  • Past het binnen de grote technologische ontwikkelingen?
  • Bevordert het inclusiviteit in de sport? (Dat betekent dat alle mensen, ongeacht hun geslacht, etnische afkomst, leeftijd, fysieke of mentale fitheid, economische of sociale positie, seksuele geaardheid gelijke toegang hebben tot sportfaciliteiten).
  • Draagt je idee bij aan een positieve sportcultuur? (Met een positieve sportcultuur bedoelen we dat het veilig, leuk, eerlijk en zorgeloos moet zijn om te sporten).
  • Sluit je idee aan bij de tijdsgeest en de belangrijkste maatschappelijke trends?
  • Ben je bereid je idee een stap verder te brengen? Dat betekent commitment, hard werken, maar ook veel plezier.

Natuurlijk hoef je niet aan alle criteria te voldoen. Dat is onmogelijk. Maar je idee moet wel een bijdrage leveren aan de hierboven geschetste uitdagingen. En zonder de bereidheid tijd en energie in je idee te steken om het – samen met ons – ook echt een stap verder te brengen wordt het natuurlijk nooit wat!