Badminton Nederland denkt outside the box

Sportend Nederland is in transitie: we sporten vaker maar steeds meer ongebonden. Voor de Badminton Nederland geldt dit bij uitstek: slechts 11% van de badmintonbeoefenaars is aangesloten bij een vereniging. “De sport heeft een imagoprobleem. Badminton is de meest truttige en minst mannelijke sport, die onderzoeken zijn er gewoon”, weet Mathijs Deken van Badminton Nederland. Een hippe aanpak is nodig om Nederland aan het badmintonnen te krijgen.

Elf procent

De bond voor badmintonners ziet het ledental dalen en daarmee ook de inkomsten. Reden van de afname is dat de georganiseerde sport te maken heeft met concurrentie vanuit de markt en dat de samenleving individualiseert. De bond wil inspelen op de veranderingen in de sportwereld om de bond toekomstbestendig te maken. Van de 445.000 badmintonners in Nederland is zo’n elf procent lid van een vereniging, er is dus veel winst te boeken bij de groep ongebonden badmintonbeoefenaars. 

Outside the box

Om meer badmintonners aan de bond te binden, denkt de bond outside the box. Dat doet Badminton Nederland wel heel letterlijk: de bond wil een box gevuld met badmintonmaterialen op verschillende locaties in Nederland plaatsen. Op deze manier kan het publiek kennis maken met de sport en zijn inwoners in staat om altijd en overal een potje badminton te spelen. Omdat het idee hufterproof moet zijn, wordt er ook gedacht aan het plaatsen van de box bij verenigingen, organisaties, scholen en camping. Op die manier heeft de box een eigenaar die toeziet op het gebruik van de spullen. 

Ook ligt het idee er om de box te unlocken via een app. Wanneer gebruikers zich registreren, kunnen zij de box openen. Door middel van de registraties leert de bond nieuwe badmintonbeoefenaars kennen en kan de bond in contact komen met potentiële badmintonspelers. In de toekomst is het idee om de app uit te breiden met andere functionaliteiten, zoals een ranking of het zoeken van een tegenstander in de buurt. 

Badminton Festivals

Kansen biedt ook de nieuwe sport AirBadminton, een vorm van badminton waarbij het met een verzwaarde shuttle mogelijk is om buiten badminton te beoefenen. AirBadminton maakt het mogelijk om competitief outdoor te badmintonnen. Campingtaferelen zoals wegwaaiende shuttles zijn dan voor een belangrijk deel verleden tijd. Wanneer de Badminton World Federation de nieuwe sport lanceert, grijpt Badminton Nederland meteen zijn kans. De nieuwe sport is bij uitstek geschikt voor toernooien in de buitenlucht, zo redeneert de bond. Een reeks van Badminton Festivals is in 2019 in het leven geroepen. “Met AirBadminton kan de ongebonden sporter beter worden gefaciliteerd. Het kan namelijk altijd en overal en is daarmee laagdrempelig. Met dit idee speelt Badminton Nederland perfect in op het veranderende sportlandschap waarin steeds meer mensen willen sporten, maar vaker ongebonden”, aldus de bond. 

Het Badminton Festival wordt een tweedaags event dat op verschillende aansprekende locaties wordt georganiseerd waarbij outdoor badminton centraal staat met daarbij verschillende aanverwante events. Het festivalterrein bestaat uit twee wedstrijdvelden, een relaxzone, een speelzone en een vipruimte voor bedrijven (om te netwerken) en een paar foodtrucks.

Businessmodel

Badminton Nederland ziet meerdere verdienmodellen voor zich. Bij de toernooien ligt kaartverkoop voor de hand. Net zoals de Badminton Box verkocht kan worden aan gemeenten en organisaties. Overige mogelijke inkomstenstromen zijn voornamelijk indirect, zo ligt het idee er om het openen van de box te laten verlopen via een app. Vervolgens kunnen er in de app evenementen worden aangeboden of advertenties worden geplaatst.

Pilots

Badminton Nederland draaide in de zomer van 2019 twee pilots. Tussen mei en september deed de bond elf steden aan in de vorm van een festival en kreeg een ANWB-camping een box waar de gasten gebruik van konden maken. Tijdens het evaluatiegesprek tussen de Sportinnovatiestudio en Badminton Nederland bleek dat beide experimenten positief uit zijn gepakt, al zijn er voldoende leermomenten. 

Van de Badminton Box wordt veelvuldig gebruik gemaakt, maar de bond stuit ook op de nodige AVG-hobbels bij het unlocken van de badmintondoos. “We zijn nu de resultaten aan het verzamelen en qua data is dat heel oninteressant gebleken”, laat Matthijs Deken van Badminton Nederland weten tijdens het gesprek. “We hadden een methodiek bedacht dat je via de computer kon aangeven wie je bent en wanneer je de spullen terugbrengt. Eigenlijk een mini-variant van het unlocken. AVG-technisch vond de camping dat geen goed idee. Dus is er wel gebruik gemaakt van de box, maar het achterliggende doel om data te genereren over de ongebonden sporter, dat is helemaal mislukt. Daar gaan we nog verder naar kijken. Over het algemeen vinden de campings het een leuk aanvullend product en willen ze hier meer mee doen.”

Badminton Nederland kijkt tevreden terug op de tweede pilot, het Badminton Festival. Ronduit positief is dat in totaal zo’n 1200 mensen de verschillende festivals bezochten en dat Badminton Nederland door de inschrijvingen nu beter zicht heeft op de doelgroep. Aan het festival zelf valt er nog zeker te sleutelen. De ene locatie beviel beter dan de ander, de locatie midden tussen de terrassen in Middelburg wordt benoemd als een succesnummer. Ook staat of valt een festival met de input van de verenigingen en blijkt het weer een grotere rol te spelen dan verwacht. “Zelfs met de vernieuwde shuttle lopen wedstrijden bij windkracht vier of hoger in de soep. Als we het echt goed willen neerzetten, dan moeten we iets gaan doen met windvangers.”

Voor een eerste experiment kan er worden gesproken van een succes. Wel moet gezegd worden dat nog niet alle feedback is verzameld. Benieuwd naar de hele evaluatie van de pilots? Insiders kunnen die hier lezen. 

Vervolg

Badminton Nederland kan voornamelijk hulp gebruiken op het gebied van marketing om het publiek kennis te laten maken met badminton. Volgens Matthijs Deken moet het zelfs meer zijn dan een met geld geïnjecteerd marketingplan: “Met de traditionele markering redden we het niet. Het moet net even anders zijn, zoals Tiki Taka Touzani die het straatvoetbal op de kaart heeft gezet. Dat zit hem niet per definitie in geld.” De Sportinnovatiestudio heeft Jochem Hövels aan het project gekoppeld om het marketingplan te optimaliseren. Een informatiemiddag over marketing staat onder meer al op de agenda. 


Evaluatie AirBadminton
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te ...
Verder Lezen
Feedback aanvraag Innovatiefonds Badminton NL
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te ...
Verder Lezen
Sportinnovatie.studio logo
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te ...
Verder Lezen