KNHS zet in op videocursussen

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) wil de Netflix van de paardensport worden. Volgens de Hippische Sportfederatie ben je als ruiter nooit uitgeleerd, dus helpt de Hippische Sportfederatie graag bij de zoektocht naar de best mogelijke verbinding met je paard. Dat doen ze door masterclasses aan te bieden die worden gegeven door sporticonen. De cursussen gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals het paardrijden zelf, de paardrijtechniek en de verzorging van het paard. Daarnaast verraadt de naam van het platform horseriding.acadamy dat de ambities verder gaan dan het platform alleen aanbieden op Nederlandse bodem. 

De KNHS weet hoe het zit

Surf je naar YouTube dan zijn er tal van video’s te vinden over het trainen en verzorgen van je paard. Maar welke informatie is nu juist? En als je echt de diepte in wil, waar kun je dan terecht? De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie neemt kennis van deze vragen en concludeert dat de gebruiker vraagtekens zet bij de betrouwbaarheid van de informatie. Zelf biedt de KNHS op dat moment nog geen onlinecursussen aan, terwijl ze zich daar wel verantwoordelijk voor voelt. De KNHS is immers dé autoriteit op het gebied van paardensport en kan deze kennis op een verantwoorde en betrouwbare manier aanbieden aan ruiters. 

Ook blijkt uit Het Grote Paardenonderzoek in 2015 dat ruiters graag online informatie tot zich nemen. En uit kwalitatief onderzoek van de KNHS zelf bleek dat er behoefte is aan videocontent onder de leden. Kortom: nog meer redenen voor de Hippische Sportfederatie om in actie te komen. De KNHS pakt de handschoen op en is overtuigd van zijn meerwaarde: ‘We hebben de kennis in huis, we weten hoe het zit!’ Naast het bedienen van de leden biedt het platform de kans om een relatie aan te gaan met ongebonden ruiters. In het businessplan van de KNHS lezen we dat er zo’n 450.000 actieve ruiters zijn. 160.000 zijn lid van de KNHS. Het platform richt zich wel op de leergierige en serieuze ruiters, dus schat de KNHS de doelgroep ongebonden paardensportbeoefenaars op zo’n 50.000. 

Crème de la crème van de paardensport

Op het toekomstige platform gaan cursussen worden aangeboden over verscheidene onderwerpen. Thema’s over leren paardrijden, paardenverzorging, paardengedrag, wedstrijden rijden, rijtechniek en trainingen vormen de content. De ruiters worden daarbij onderwezen door de grote meesters uit de paardensport. De ambitie van de Hippische Sportfederatie is om een grote groep ruiters te voorzien van kennis.

“Wij helpen jou, ongeacht je ambitie, locatie, niveau of land, beter paard te rijden en alles wat daarbij hoort. Hiervoor maken wij de kennis van alle topprofessionals uit de paardensport, online & exclusief beschikbaar. Speciaal voor jou.” 

Second opinion

Voordat het project van start gaat, neemt Esther Hendriksen van de KNHS contact op met de Sportinnovatiestudio om te sparren over het plan van de Hippische Sportfederatie. Ze legt de volgende vraag neer: “We hebben een uitgewerkt plan, we weten wat we willen, maar zoeken ondersteuning als het gaat om de kennis van techniek, verdienmodellen en werkende formats. Een second opinion kan ons een stap verder helpen.”

Robert Rutten, bekend van Stingray Music en Pathé Thuis, laat zijn licht schijnen over het project. Hij ziet dat de bond een goede positie heeft, een betrouwbare afzender is en de juiste connecties heeft om het project te laten slagen. “Als de bond inhoud maakt met de kwaliteit die bij het merk past, heeft het de potentie om hier een internationaal succes van te maken.”

Echter, om daar zeker van te zijn hoeft de bond volgens Rutten niet per se het platform meteen te realiseren. “De markt valideren kan ook met een goede pilot. Maak dus een mooie serie en ga daarmee onderzoeken of dit is wat het publiek wil en wat men ervoor over heeft. Maak ook internationale versies om te zien of dit buiten de grenzen werkt. Van de pilot kan de KNHS leren over de behoefte bij het publiek en aanpassen waar nodig. Met een aangepast format kan aan een groter pakket video’s in een professionele omgeving worden gewerkt. Maar maak daar niet stap 1 maar stap 2 van.”

De pilot

Om het nieuwe initiatief te testen, volgt de Hippische bond het advies op om een pilot op te zetten. Als de pilot april 2020 van start gaat, zijn er vier masterclasses geproduceerd over hoe je een betere ruiter wordt en hoe je een betere verbinding kunt maken met je paard. De pilot wordt als een succes beschouwd als het platform 500 gebruikers telt en als er een omzet van circa €75.000 wordt gedraaid.

Het verdienmodel van het cursusplatform bestaat uit drie onderdelen. Er wordt geëxperimenteerd met sponsoring, betaalde content en productplacement. Een abonnement is €19,95 per maand. Voor leden van de KNHS €14,95. Ook kan er worden betaald per masterclass van €185 per stuk. Ook kunnen bedrijven ‘productplacement’ inkopen voor video’s waarbij kleding van een bepaald merk wordt gedragen in een video. 

Tweede adviesronde

De Hippische Sportfederatie schreef een opzet voor een aanvraag bij het innovatiefonds van het NOC*NSF. Hieronder een aantal feedbackpunten op basis van die aanvraag: 

– De combinatie van media en community kan ook innovatief zijn. In het plan staat dat een community op het platform een toekomstige functie kan zijn. Beschrijf dit en neem dit mee in de aanvraag. 
– Werk meer uit hoe de masterclass eruit komt te zien. Dan wordt het visueler voor de lezer. Is het een serie van filmpjes van tien minuten of een anderhalf uur durende video? 
– Beschrijf meer hoe je de toekomstige content voor je ziet. Hoeveel inhoud denk je minimaal nodig te hebben (en in welke frequentie) zodat mensen er een vast maandbedrag voor over hebben of terugkeren naar het platform?

De gehele aanvraag is hier te lezen.

Het vervolg

De KNHS heeft de aanvraag eind 2019 ingediend en het plan aangepast na op- en aanmerkingen van het expertpanel. 15 januari 2020 is het plan opnieuw ingediend.


Feedback aanvraag Innovatiefonds KNHS
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Verder Lezen
Hoe staat het ervoor met het KNHS-videoplatform?
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Verder Lezen
Expertadvies: KNHS, begin voor publieksonderzoek met een pilot van een dressuur masterclass
De Sportinnovatiestudio helpt innovatieve projecten in de sport een stap verder. Onder meer door ze bij vragen of problemen te ...
Verder Lezen