Nederlandse Bridge Bond zet in op digitaal

Ieder jaar dat de Nederlandse Bridge Bond de kaarsjes uitblaast, stijgt ook de gemiddelde leeftijd van de leden met ongeveer een jaar. Bij de bond is de gemiddelde 72-jarige bridger allang met pensioen. De leeftijdsopbouw bij de bond is scheefgegroeid: van de 115.000 leden zijn er zo’n 500 onder de dertig. De Bridge Bond is genoodzaakt om jongere leden aan zich te binden om voort te bestaan. Een online bridge engine is daar belangrijk voor. 

Let’s get digital

Een traditionele avond bridgen duurt al snel een paar uur. Ouderen zien bridge, naast het competitieve aspect, als een gezellig uitje. Bridgen bij een vereniging is voor jonge leden niet aantrekkelijk, ze zitten als snel tussen de pensionado’s. De bond concludeert dat er ander aanbod moet komen voor de jongere generatie. In een aantal gesprekken met de Sportinnovatiestudio is geconcludeerd dat niet aan een kant en klare app, maar in eerste instantie aan een bridge engine moet worden gewerkt die de flexibele basis vormt voor toekomstig aanbod en experiment en dus tot verschillende apps kan leiden.

Tijdens een overleg legt directeur Gijs van der Scheer uit waarom het bouwen van de techniek complex is: “Je weet namelijk niet wat voor kaarten de tegenstander heeft en de eerder gespeelde kaarten spelen ook een belangrijke rol. Het is lastig om te programmeren. Op dit moment bestaan er geen goede bridgeprogramma’s en daarom is het nodig dat we zelf aan goede techniek werken.” 

De bond kijkt over de schutting om tot ideeën te komen en ziet dat in landen als Polen en China bridge onderdeel is van het lespakket voor scholieren. Is dit toe te passen in Nederland? De bond weet dat er in Nederland wel erg veel lespakketten worden aangeboden over hoe je moet bridgen. “Door de vele ego’s is de leeromgeving versnipperd geraakt, omdat bestaande aanbieders niet bereid zijn om hun digitale pakket door te ontwikkelen, is de bond op zichzelf aangewezen.”

Bridge engine

Een oplossing van de vergrijzing ziet de bond in het leren van het bridgespel aan jongeren. Het spel is namelijk lastig te leren en dat is een van de redenen waarom jongeren niet aanhaken. “Door een engine wordt het mogelijk om speciaal voor jongeren apps te bouwen waarmee ze in aanraking komen het bridgespel op een manier die bij hun leeromgeving past. Namelijk digitaal”, aldus de bond. Het moet dan ook mogelijk zijn om trainingen en leermethodes aan de bridge engine te koppelen.

Het plan

De NBB heeft een aanvraag voor subsidie aangevraagd bij het innovatiefonds van NOC*NSF. In samenspraak met de Sportinnovatiestudio is er zoals gezegd geconcludeerd dat er eerst een bridge engine moet zijn voor er apps en tools gebouwd kunnen worden om mee te experimenteren. In de eerste fase ligt de nadruk daarom in het plan op die engine, daarna kan in nauwe samenspraak met de verschillende doelgroepen met vorm en inhoud gespeeld gaan worden.

Verdienmodel

De bridgebond zal in de toekomst uitgaande van marktonderzoek een verdienmodel ontwikkelen. Een abonnementsvorm, een-pay-per-view of onderdeel zijn van een promotie-pakket dat tot een cursus verleidt, de mogelijkheden zijn divers. De bond is er in ieder geval zeker van dat het geld oplevert. “Zeker is dat de ook jongeren het tegenwoordig gewoon vinden om voor digitale diensten te betalen en de internetclubs die bij de bridgebond zijn aangesloten, bewijzen dat het concept van betaalde diensten op internet zeer haalbaar is.”

Verdienmodel

De NBB heeft in 2019 een aanvraag bij het innovatiefonds van NOC*NSF gedaan.


Verslag meeting Bridge Bond
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Lees verder
Intake Bridge Bond
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Lees verder