De Nederlandse Jeu de Boules Bond wil de sport meer kleur geven

Wie jeu de boules speelt, herkent zich vast wel in het volgende probleem: welke bal is ook al weer van mij? De kwaliteitsballen blijken vanwege het maakproces moeilijk te kleuren. Al zijn er wel versies op de markt, de ballen vervagen al snel van kleur. De NJBB wil de sporter tegemoetkomen en het voor de toeschouwer aantrekkelijker maken om naar Jeu de Boules te kijken. Daarvoor is het volgen van de bal essentieel. Nu is het net voetbal kijken in de sneeuw. De Sportinnovatiestudio helpt de bond in haar zoektocht naar een meer kleurrijke sport.  

Pensionado’s en millenials

Vraag je iemand om jeu de boules te omschrijven dan vallen waarschijnlijk al snel de woorden ‘Frankrijk, gepensioneerden en camping’. Voor een deel klopt dit beeld van oude spelers wel. De leden van de NJBB zijn gemiddeld zeventig jaar, maar juist onder een jonge generatie sporters neemt de balsport een vlucht. Voornamelijk millenials combineren een avondje uit met jeu de boules en steeds meer bars met een jeu de boules thema openen de deuren. Hoewel het nog niet voor extra aanwas zorgt bij verenigingen, wil de NJBB deze groep ongebonden boulisten (circa 30.000) tegemoetkomen bij het veelvoorkomend probleem met de kleurloze ballen. 

Buiten de lijntjes kleuren

Vanwege het maakproces (de ballen worden op duizend graden gesmolten) is het moeilijk om de ballen een kleur te geven. Dat is voor het spel- en volgplezier niet bevorderend. Je vergeet namelijk al snel welke bal van wie is. Door hierin tegemoet te komen, krijgt de NJBB een origineel product in handen dat zij aan kunnen bieden aan de groeiende groep boulespelers, is de gedachte. De ultieme wens van de bond is een webshop waarbij boulisten zelf een bal kunnen ontwerpen. 

De hamvraag is of het kleuren van de ballen wel mogelijk is. Daarvoor ging de Sportinnovatiestudio samen met Twan Beckers van de NJBB langs bij La Boule, de grootste importeur van bouleballen in Nederland. De voorschriften van professionele ballen zijn erg streng waardoor het lastiger is om binnen de lijntjes te kleuren. De focus gaat daarom uit naar het ontwikkelen van gekleurde recreatieve ballen, al moet nog wel onderzocht worden of het daar wel mogelijk is. Daarnaast moeten deze ballen een keurmerk krijgen van de NJBB zodat het duidelijk is dat deze niet geschikt zijn voor de wedstrijdsport.

In de kinderschoenen

Het idee ligt er, maar voordat een idee praktijk wordt, moet er veel gebeuren. Een probleem van kleine bonden – zo ook hier – is dat er niet altijd mensen, middelen en kennis in huis is om innovatieve ideeën tot wasdom te brengen. De hulp van de Sportinnovatiestudio wordt daarom ingeschakeld om subsidie aan te vragen voor het project. Tijdens de meeting met Twan Beckers van de NJBB wordt duidelijk waar de bond tegenaan loopt. Zijn vraag: ‘Is het mogelijk om iemand aan te stellen en wat is het beste plan van aanpak?’

Het idee is grotendeels gebaseerd op de aanname dat spelers problemen ervaren met de kleur van de ballen. Om de kans op succes bij het indienen van de aanvraag groter te maken, is het van belang dat er duidelijk een behoefte is bij de doelgroep. De Sportinnovatiestudio informeert daarom of het mogelijk is om hiervoor subsidie aan te vragen. Daarvoor krijgt de bond groen licht van het NOC*NSF.

Roeland Stekelenburg (Sportinnovatiestudio) haalt een aantal punten aan die onderzocht moeten worden om de aanvraag kracht bij te zetten. Op de eerste plaats dus een onderzoek naar de behoefte. Wat goed kan onder de spelers in de barren met een jeu de boule thema. Ook moeten de technische eigenschappen onderzocht worden, want is het wel mogelijk én indien het mogelijk is, moet het ook betaalbaar zijn. Verder stelt hij voor om een concurrentieanalyse uit te voeren (samenwerken kan handiger zijn dan zelf ontwikkelen) en moet het verdienmodel op poten worden gezet. 

Vervolg

Wanneer de NJBB subsidie krijgt om iemand op het innovatieve plan te zetten, kunnen verdere stappen ondernomen worden. Daarvoor gaat Twan Beckers een aanvraag doen bij NOC*NSF. De aanvraag staat voor 15 januari 2020 op de planning.


Informatie winnen over ballen met NJBB
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Lees verder
Feedback aanvraag NJBB bij Innovatiefonds
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Lees verder
Intake Jeu de Boules Bond
Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord: ...
Lees verder