SportOn: al doende leren over flexibel en divers sportaanbod bij clubs

Hoe ga je om met de veranderende behoeften van sporters? Steeds meer mensen sporten niet alleen bij verenigingen, maar willen verschillende sporten op verschillende momenten in de week beoefenen. Het is een belangrijk thema waar NOC*NSF actie op onderneemt. Want ook deze sporters zijn wel degelijk te binden aan een club, al is het in een andere vorm dan bijvoorbeeld een traditioneel lidmaatschap. Wat is er nodig binnen de huidige infrastructuur om deze sporters een plek te bieden?

De behoefte van de sporter

Om dat te onderzoeken werd in Rotterdam een pilot opgestart. Onder de noemer SportOn werd een platform ontwikkeld en een campagne gestart, speciaal gericht op deze doelgroep. Projectleider Jill Eekhart: “Er is een mismatch ontstaan tussen sporters die graag meerdere sporten beoefenen en het sportaanbod bij verenigingen. Het aanbod sluit simpelweg niet aan op de behoefte, terwijl deze doelgroep wel graag op een vereniging zou willen sporten. SportOn wil deze groep sporters bedienen en daarbij een podium geven aan de georganiseerde sport om hun aanbod zichtbaar te maken. De multisporter is iemand tussen de 18 – 45 jaar die minimaal twee verschillende sporten per maand beoefent waarvan één in flexibel verband. De centrale vraag was of de georganiseerde sport aanbod kon creëren, dat aansloot bij de drijfveren van de multisporter. SportOn draait, eenvoudig gezegd, om het creëren van passend sportaanbod voor iedereen die meerdere sporten tegelijk wil beoefenen.”

Onderzoeksfase

De pilot SportOn is in 2019 gestart, na een periode van onderzoek naar de doelgroep en voorbereidingen voor samenwerking met verschillende bonden, een partij met expertise op het gebied van digitale marketing, de gemeente Rotterdam en Rotterdamse sportverenigingen. “Met de pilot wilden we stimuleren dat er op het platform een match ging ontstaan tussen het aanbod van verenigingen en de behoefte van de multisporter. Ook om te zien wat er als vereniging nodig is om multisporters aan te trekken en te behouden.” In 6 maanden van de pilotfase in Rotterdam is de behoefte van de mulitsporter in beeld gebracht, namelijk aanbod dat divers, laagdrempelig en flexibel is en dat zonder traditionele lidmaatschapstructuren wordt aangeboden.

Inzichten

“Ons belangrijkste inzicht is dat de kwaliteit en diversiteit van het sportaanbod de basis is voor een goede klantbeleving van de (multi)sporter. Er is een heel mooi platform neergezet, er is een goede marketingcampagne geweest, gebruikers waardeerden het platform, maar het aanbod bleek onvoldoende onderscheidend voor de multisporter om er werkelijk aan deel te nemen. Daarbij willen we expliciet benoemen dat de neiging bestaat om vooral te kijken wat er ontbreekt bij verenigingen, maar verenigingen hebben ook veel te bieden. Van goed opgeleide trainers tot mooie accommodaties en het sporten in teamverband. Deze zogeheten unique selling points van een vereniging kunnen meer bewust worden ingezet om sporters aan te laten haken.”

Roet in het eten

De pilotfase van SportOn was net afgelopen toen corona begon. Dat, terwijl de pilotfase zoveel interessante lessen met zich meebracht waar het team mee aan de slag wilde. Maar corona liet het niet toe het platform verder te ontwikkelen: verenigingen werden gesloten en zelfs samen in de buitenlucht sporten was tijdelijk uit den boze. Toch heeft het team niet stilgezeten. Integendeel: ‘Van een pilot met het thema flexibel en divers sportaanbod zijn we naar een bredere visie en strategie op dit thema gegaan. Het thema is een dankbaar onderwerp voor innovatie.’ aldus SportOn projectleiderJill Eekhart.

Geleerde lessen

Er is veel geleerd van de pilotfase. Jill Eekhart: “Voor bonden en verenigingen die met flexibilisering en diversiteit aan de slag gaan, zijn de volgende zaken belangrijk om in ogenschouw te nemen: 

  1. Leer de behoefte van de sporter kennen. 
  2. Creëer eerst onderscheidend en passend sportaanbod op basis van de behoefte van de doelgroep. Ga pas daarna aan de slag met het delen van aanbod op een platform.
  3. Clubs hebben iets unieks te bieden en dat maakt hen aantrekkelijk voor sporters; benut deze kracht.
  4. Ondersteuning van verenigingen door de bond is essentieel bij het succesvol ontwikkelen van sportaanbod en voor de uitvoering.
  5. Van bezoek van een platform naar werkelijke boeking van aanbod is een grote stap. Alle stappen in de customer journey dragen bij aan deelnemen aan het aanbod. In de praktijk is dit een combinatie van elementen, waarbij het gaat om uitproberen wat het effect is. Als een mengpaneel met verschillende schuifjes. 

Het leren om te innoveren is een belangrijk aandachtspunt binnen de nieuwe innovatiestrategie van NOC*NSF en sportbonden. “We staan voor een aantal grote uitdagingen en zijn ervan overtuigd dat innovatie een onderdeel van de oplossing is. Innovatie zit echter niet vanzelfsprekend in ons DNA en de benodigde kennis en kunde is niet altijd aanwezig. Daarom zetten we onder andere in op het versterken van de innovatiekracht van sportbonden. Het vergroten van de flexibiliteit en diversiteit van het sportaanbod op de vereniging is een thema dat zich goed leent voor innovaties.”

Over de auteur(s) van dit bericht:

Innovatieliefhebber met voeten in verschillende werelden. Creatief en conceptueel denker gecombineerd met een doe-het-zelf mentaliteit