Online besluitvorming

Binnen een vereniging hebben de leden het uiteindelijk voor het zeggen. Die democratische verankering van het verenigingsleven is een groot goed, maar hoe kunnen we de kennis en kunde van onze leden maximaal benutten? En hoe kunnen we onze leden met moderne technieken beter betrekken bij de besluitvorming? De Sportinnovatiestudio onderzoekt dit thema en experimenteert – samen met bonden en verenigingen – met nieuwe vormen van digitale democratie.


Vraag De Club: laat leden meepraten en -beslissen over verenigingszaken

Vraag De Club: laat leden meepraten en -beslissen over verenigingszaken
"Vraag De Club is een gebruiksvriendelijke tool die het makkelijk maakt om snel de mening van jouw leden te peilen." ...
Lees verder

Vraag de club: betrek de leden bij je vereniging

Vraag de club: betrek de leden bij je vereniging
Zoals eerder bericht werkt de Sportinnovatiestudio aan een prototype van een tool die het voor verenigingen en bonden makkelijker moet ...
Lees verder

Gerard Dielessen (directeur NOC*NSF): “Je moet je uit deze crisis innoveren”

Gerard Dielessen (directeur NOC*NSF): “Je moet je uit deze crisis innoveren”
Wat is de impact van de corona-crisis? En biedt die de sport ook nieuwe kansen? In de eerste aflevering van ...
Lees verder

Digitale democratie: grotere betrokkenheid en betere besluiten

Digitale democratie: grotere betrokkenheid en betere besluiten
De kogel is door de kerk: een eerste versie van een tool voor Digitale Democratie gaat gebouwd worden. Vorig jaar ...
Lees verder

Zo zorg je voor meer betrokkenheid

Meer betrokkenheid
Een fysieke bijeenkomst zal altijd belangrijk blijven. Maar dankzij digitale middelen is het nu ook mogelijk om buiten vergaderingen onderwerpen ...
Lees verder

Lessen van Spotify: zelfsturende organisatie zorgt voor flexibiliteit

Lessen van Spotify: zelfsturende organisatie zorgt voor flexibiliteit
De van oorsprong Zweedse streamingdienst Spotify werd in oktober 2008 gelanceerd. Als nieuw bedrijf hebben ze de kans met beide ...
Lees verder

Werken aan een toolkit voor sportverenigingen

toolkit
'Digitale democratie' is een van de thema's waar de Sportinnovatiestudio zich op richt. In ons dossier kun je onder meer ...
Lees verder

De KNWU is er voor alle mensen ‘met een zeem in hun broek’

De KNWU is er voor alle mensen 'met een zeem in hun broek'
De Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU) werd 91 jaar geleden opgericht. Sinds die tijd is de kern van de organisatie ...
Lees verder

Argu: hoe een online tool betere besluitvorming faciliteert

Argu: hoe een online tool betere besluitvorming faciliteert
In de tijd van de filterbubbel, waarin mensen steeds vaker eenzijdige informatie voorgeschoteld krijgen, is het online vaak lastig discussiëren ...
Lees verder

OpenStad Amsterdam: denkkracht en creativiteit van bewoners aanboren met digitale middelen

OpenStad Amsterdam: denkkracht en creativiteit van bewoners aanboren met digitale middelen
Hoe betrek je burgers met moderne middelen? Hoe kan internet aanvullend zijn bij traditionele participatie? Het was de beginvraag toen ...
Lees verder

Coníche Topvolleybal Zwolle: ‘Zelfsturend werken is een les voor de rest van je leven’

Coníche Topvolleybal Zwolle: 'Zelfsturend werken is een les voor de rest van je leven'
Holacracy is een term die de afgelopen jaren steeds vaker opduikt. Bedrijven nemen afstand van de bestaande bestuurs- en beslisorganen ...
Lees verder

Online duurt de jaarvergadering van WielerToerist drie dagen

Online duurt de jaarvergadering van WielerToerist drie dagen
Een bestaande structuur veranderen is complex, wie opnieuw begint heeft geen last van ballast en geschiedenis. Cycling Team WielerToerist is ...
Lees verder

Loomio: een tool om betrokkenheid te vergroten

Loomio: een tool om betrokkenheid te vergroten
Veel verenigingen worstelen met (het gebrek aan) de betrokkenheid van leden. Techniek is nooit de oplossing, maar de juiste tools ...
Lees verder