Digitale Democratie

Binnen een vereniging hebben de leden het uiteindelijk voor het zeggen. En die democratische verankering van het verenigingsleven is een groot goed. Maar hoe kunnen we de kennis en kunde van onze leden maximaal benutten? En hoe zorgen we dat verenigingsdemocratie niet leidt tot stroperigheid en besluiteloosheid? En kunnen we onze leden met moderne technieken beter betrekken bij de besluitvorming?

De Sportinnovatiestudio onderzoekt dit thema en experimenteert – samen met bonden en verenigingen – met nieuwe vormen van digitale democratie.


Meer betrokkenheid
Een fysieke bijeenkomst zal altijd belangrijk blijven. Maar dankzij digitale middelen is het nu ook mogelijk om buiten vergaderingen onderwerpen ...
Lees verder
Lessen van Spotify: zelfsturende organisatie zorgt voor flexibiliteit
De van oorsprong Zweedse streamingdienst Spotify werd in oktober 2008 gelanceerd. Als nieuw bedrijf hebben ze de kans met beide ...
Lees verder
toolkit
'Digitale democratie' is een van de thema's waar de Sportinnovatiestudio zich op richt. In ons dossier kun je onder meer ...
Lees verder
De KNWU is er voor alle mensen 'met een zeem in hun broek'
De Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU) werd 91 jaar geleden opgericht. Sinds die tijd is de kern van de organisatie ...
Lees verder
Argu: hoe een online tool betere besluitvorming faciliteert
In de tijd van de filterbubbel, waarin mensen steeds vaker eenzijdige informatie voorgeschoteld krijgen, is het online vaak lastig discussiëren ...
Lees verder
OpenStad Amsterdam: denkkracht en creativiteit van bewoners aanboren met digitale middelen
Hoe betrek je burgers met moderne middelen? Hoe kan internet aanvullend zijn bij traditionele participatie? Het was de beginvraag toen ...
Lees verder
Coníche Topvolleybal Zwolle: 'Zelfsturend werken is een les voor de rest van je leven'
Holacracy is een term die de afgelopen jaren steeds vaker opduikt. Bedrijven nemen afstand van de bestaande bestuurs- en beslisorganen ...
Lees verder
Online duurt de jaarvergadering van WielerToerist drie dagen
Een bestaande structuur veranderen is complex, wie opnieuw begint heeft geen last van ballast en geschiedenis. Cycling Team WielerToerist is ...
Lees verder
Loomio: een tool om betrokkenheid te vergroten
Veel verenigingen worstelen met (het gebrek aan) de betrokkenheid van leden. Techniek is nooit de oplossing, maar de juiste tools ...
Lees verder