Toenemende ledentallen in tijden van Corona: is de stijgende lijn vast te houden?

Veel sportverenigingen beleven zware tijden door corona. Maar de corona-tijd heeft ook onverwachte effecten. Waar veel verenigingen kampen met een terugloop van leden, groeien andere verenigingen. Tennis, golf en vissen zijn bij uitstek sporten die je op gepaste afstand kunt beoefenen. En dat wordt teruggezien in de ledenaantallen. Verschillende clubs hebben de laatste maanden een flinke groei doorgemaakt. Maar is dat een tijdelijk effect? Of zullen de ‘coronaproof’ sporten een permanente groei gaan zien? 

Wat is de reden voor de toename in ledenaantal?

Mensen willen graag corona-proof sporten. Daarom hebben veel mensen bijvoorbeeld tennis (weer) opgepakt. Dat zag ook Ellen Julius, manager PR & communicatie KNLTB. “In de zomerperiode hebben veel mensen tennis ontdekt of herontdekt. Het tennisseizoen was begonnen toen de coronamaatregelen werden versoepeld en andere sporten hun zomerstop hadden. Helaas is in het voorjaar de competitie niet doorgegaan. Daarentegen was tennis en padel wel mogelijk.”

Ook bij golf waren er nieuwe toetreders te zien. Floris van Imhoff, accountmanager Player1st / Onderzoek & Analyse Nederlandse Golf Federatie: “ We zien nieuwe toetreders en mensen die in het verleden al hun golfvaardigheidsbewijs hadden maar nergens lid waren. In de totale toename van nieuwe golfers zien we niet zo’n groot verschil. De kanttekening hierbij is dat we normaal gesproken in maart, april, mei altijd een aanloop krijgen. Dat lag door corona volledig op zijn gat en hebben we een aanwas verlies gehad.” 

Alles was dicht in maart, april en mei maar vanzelfsprekend kon er buiten wel gevist worden. Onno Terlouw, woordvoerder Sportvisserij Nederland: “In het voorjaar waren veel sporten niet meer mogelijk en mensen hadden behoefte aan sportieve buitenactiviteiten. Daardoor hebben mensen wederom de hengel opgepakt. Het mooie weer in het voorjaar en zomer hielp daarbij. Ook zijn Nederlanders veelal in eigen land op vakantie gegaan en dat zorgde ook voor ledenaanwas. Dat resulteert dat Sportvisserij Nederland dit jaar een ongekende groei heeft meegemaakt, in alle leeftijdsgroepen. Ook onder de vrouwen is er groei, er waren er 24.000 lid en dat zijn er nu 32.000. Er zijn in totaal grofweg zo’n 100.000 nieuwe leden.”

Met de versoepeling van de corona maatregelen in mei en juni begon NGF een toestroom te zien. Floris van Imhoff: “Bruto-netto zitten we ongeveer op dezelfde aanwas nieuwe golfers als in 2019 en we hebben nog een paar maanden te gaan. En het aantal stoppers is veel lager.” Interessant is dat NGF dit jaar ziet dat de instroom nieuwe golfers in de jongere leeftijdscategorieën enorm is toegenomen.  “Onder de 18 jaar was in ‘18/’19 1.300 en in 2020 2.990 en 18 tot 24 jaar was 1.400 en is nu 2600, leeftijd 25 tot 34 was 3100 is nu 6.500. Er zijn actieve en inactieve mensen (van de in totaal 650.000 mensen die wel eens met golf in contact zijn geraakt) en bij die laatste groep zien we een relatief grote terugkeer.”

Hoe is hierop geanticipeerd?

Ellen Julius; “Veel nieuwe mensen zijn lid geworden van een vereniging met het zomerlidmaatschap. De zomerchallenge is een lidmaatschap van 3 maanden waarmee je kunt tennissen op de club en mee kunt doen aan toernooien. Aan de zomerchallenge hebben 550 verenigingen meegedaan met 18.000 deelnemers. Het jaar daarvoor namen 150 verenigingen deel met 2.600 deelnemers. De groei is niet alleen, maar wel grotendeels aan corona te wijten. Voor het eerst in 10 jaar hebben we weer een ledenstijging. Ruim 35% van deze zomerleden is ook lid gebleven. We hebben het zomerlidmaatschap afgelopen 2 jaar ook ingezet als ledenwervingstool richting verenigingen, en de ervaring leert dat van 100 mensen één derde lid blijft. Dat is nu dus iets hoger uitgevallen.” Bij tennis liggen de competities weer stil dus wellicht dat er hockeyers en voetballers gaan tennissen deze winter. “Een aantal verenigingen sluit voor de winter, een aantal blijft ook langer open. We zien al mooie initiatieven voor winteraanbiedingen en maken nu ook weer een Winter Challenge lidmaatschap mogelijk.”

Navraag leert dat de KNHB ook een toename in ledenaantallen ziet. Frank van Barneveld, Senior Medewerker Doelgroepen KNHB: “Met name bij de senioren is een toename te zien, en vooral in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar is de grootste groei. Dit is te verklaren door het sociale aspect. In plaats van samenkomen in het café werd op het hockeyveld gesocialized.” 

Onno Terlouw: “De vispas afdeling hebben we versterkt om verenigingen goed op weg te helpen. De wedstrijdactiviteiten zijn stilgezet, maar het grootste deel van de mensen vist op recreatieve basis. We hebben geen extra activiteiten gedaan in promotionele zin om meer leden te krijgen. We wilden geen misbruik maken van deze situatie. Ook om te voorkomen dat het te druk werd aan de waterkant.”

Het blijkt druk te zijn op de golfclubs. Floris van Imhoff: “Dit voorjaar was er een hele duidelijke groei te zien. We zien de laag actieven serieus verschuiven naar medium actief en zelfs hoog actief. Druk op starttijden begint nu echt toe te nemen. Dat zagen we ook bij de heropening van de golfbanen. Waarschijnlijk was de schaarste aan starttijden ook de reden dat banen eerst hun leden gingen faciliteren in plaats van de greenfee spelers. Waardoor greefree spelers lid wilden worden.” 

Wat zijn de huidige beperkingen voor tennis, golf en vissen?

Competities zijn voortijdig beëindigd. Ellen Julius: “Vijf van de zeven speelrondes zijn gespeeld. Iedereen behoudt zijn klasse, classificatie en sterkte. We starten in het voorjaar we een nieuwe competitie, anders dan bij hockey en voetbal. De sportkantines zijn gesloten waardoor er minder barinkomsten voor verenigingen zijn. Daar hebben we last van maar zijn tegelijkertijd blij dat we mogen blijven sporten, zowel vrij tennis als trainingen. Het dubbelen mag ook.” Er blijkt nogal wat verwarring te zijn over dubbelen omdat premier Rutte letterlijk heeft gezegd in de persconferentie van dinsdag 13 oktober dat dubbelen niet mocht. “Voor alle sporten geldt voor volwassenen boven de 18 jaar in groepjes van vier mogen sporten met een afstand van 1,5 meter. Binnen dat kader kan er dus veilig gedubbeld worden.’   

Onno Terlouw: “Alle wedstrijden op verenigingsniveau tot en met de nationale topcompetitie zijn stilgezet. Dat raakt 5% van ons ledental. Mensen vissen vaak om heel andere redenen en niet in wedstrijdverband. Ze zijn graag alleen of met iemand anders en dan is afstand houden geen enkel punt.”

Floris van Imhoff: “De grootste beperking is zoals Einstein het zo mooi verwoordde allemaal relatief. De grootste beperking is dat je nu natuurlijk moet reserveren. Daar is een online reserveringssysteem voor gemaakt. Door corona hebben we daar een enorme versnelling aan gegeven. Een reserveringssysteem is een essentieel middel voor gezonde bedrijfsvoering. Er zijn banen die beperken het aantal mensen per flight. We hebben geadviseerd de starttijden iets ruimer te plannen, zodat er meer ruimte op de baan ontstaat. Er zijn dus geen harde beperkingen, tegelijkertijd is het sociale aspect wat bij golf toch echt een belangrijk component is, deels weggevallen door het sluiten van de horeca.”

Hoe willen jullie deze stijgende lijn vasthouden?

Onno Terlouw: “Voor veel mensen is vissen iets dat je naast bijvoorbeeld voetbal of tennis doet. Vanuit de optiek dat mensen weer enthousiast zijn geraakt voor het vissen worden lokaal extra verenigingsactiviteiten georganiseerd. De vislessen worden wederom opgestart in het voorjaar. We hopen onze nieuwe leden vast te houden middels onze communicatie en hetgeen we organiseren. Tenslotte kan vissen op ieder moment en overal. Vissen is naast wandelen en een aantal andere sporten, iets dat men kan blijven doen in corona tijd. Daar zetten we op in.” 

Floris van Imhoff: “Onze oproep naar onze achterban is om heel snel in contact te komen met de nieuwe doelgroepen. Om met hen in overleg te gaan of er nieuwe producten zou moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld gedifferentieerde lidmaatschappen: seizoen lidmaatschappen, tijd lidmaatschappen, tijdelijke lidmaatschappen. Of je nu 3 keer komt spelen of 90 keer, daar zit momenteel nog weinig verschil in. 

Ellen Julius: “In algemene zin geldt dat tennis veel meer zichtbaar is op dit moment. Het is een sport die je nu goed kunt beoefenen. Mensen komen in aanraking met tennis en zullen dus ook vaker kiezen voor tennis. In het voorjaar zullen we het aanbod van het zomerlidmaatschap blijven doen. Laten we vooropstellen dat corona vreselijk is, maar het heeft tennis wel in de kijker gespeeld en daar zullen we zeker op door liften. 

Over de auteur(s) van dit bericht:

Innovatieliefhebber met voeten in verschillende werelden. Creatief en conceptueel denker gecombineerd met een doe-het-zelf mentaliteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *