Twan Beckers (NJBB): “Het voordeel van een kleine organisatie is dat je snel kunt schakelen”

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is een kleine bond in sportbondenland. Maar met slechts 5 personeelsleden en leden met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar is de NJBB verrassend actief. Drie jaar geleden werd samen met SportUnity een app ontwikkeld: de Boulesbaas-app. Daarmee kunnen mensen op lokale baantjes mini competities opzetten. Inmiddels heeft de bond zich vol gestort op de ontwikkeling van gekleurde boulesballen. Een traject waarvoor een aanvraag is ingediend en gehonoreerd  door de NOC*NSF Innovatiefonds.

“In onze sport spelen we met metalen ballen, die zijn zilver en ze zijn slecht van elkaar te onderscheiden, zo blijkt in praktijk.  En plastic gekleurde ballen zijn ongeschikt voor wedstrijden. We hebben altijd gehoord dat het kleuren van de metalen ballen een probleem zou zijn: de hitte die nodig is om ze te maken zou ervoor zorgen dat de kleur verdwijnt. Maar wij dachten: dat kan toch niet waar zijn. Als we met z’n allen naar Mars kunnen vliegen, dan moeten we ook een bal kunnen maken die z’n kleur behoudt. Daar zijn we de aanvraag mee ingegaan”, aldus directeur Twan Beckers.  

Als het zo’n goed idee is, waarom is het er dan nog niet?

De gekleurde ballen zouden de sport toegankelijker kunnen maken. Op dit moment kunnen amateurs de verschillende ballen vaak slecht onderscheiden. De sport zou zich met andere ballen mogelijk zelfs tot tv sport kunnen ontwikkelen. De huidige zilveren ballen zijn niet onderscheidend in beeld te brengen. Kleuren kunnen daar verandering in brengen. Meer zichtbaarheid en toegankelijkheid trekt mogelijk ook meer mensen naar de sport. Al met al overtuigende redenen om een aanvraag bij het Innovatiefonds in te dienen. Maar zo eenvoudig bleek het niet te zijn. 

Aanvankelijk werd de aanvraag afgewezen. De belangrijkste reden: als het zo’n goed idee is, waarom is het er dan nog niet? “ Dus ik moest het eerst bewijzen.” Beckers kwam na veel rondvragen uit bij de Universiteit van Twente. “ Daar vonden ze het een hele interessante case, met name voor de studenten. Met dat in gedachten zijn we de aanvraag gaan herschrijven. We konden het proces toen meer beschrijven met het hele traject in gedachten. We wisten überhaupt niet of het technisch mogelijk was. Dat was fase 1. Die fase hebben we nu afgerond. Het bleek mogelijk. Nu moeten we gaan testen. Is het ook mogelijk om er duurzaam mee te spelen? Het is wel een traject geweest van de lange adem.” In tweede instantie kreeg de NJBB wel steun van het Innovatiefonds om het onderzoekstraject in te gaan.

Mensen binden

Ondertussen duiken op steeds meer plekken in het land plaatselijke boulesbaantjes op. En met de komst van de eerste Jeu de Boules bar in Amsterdam leek de sport helemaal in de belangstelling te staan. “Het is begonnen met twee bars in Amsterdam en de verwachting is dat het er binnen twee jaar 40 zijn in het hele land met potentieel drie miljoen bezoekers per jaar, verdeeld over alle bars die  er zijn. Het draait om fun. Daar kunnen de gekleurde boules een belangrijke rol bij spelen.”

Helaas betekent het niet automatisch meer aanwas voor de NJBB. “Er is een heel duidelijk verschil tussen de boules bars en onze leden. Die zijn gemiddeld 71 jaar. De mensen die nu een boulesbar bezoeken zijn tussen de 25 en 45. De hele beleving is ook heel anders. Mensen worden dus niet automatisch lid van onze verenigingen.”

Gezien de leeftijd van de huidige leden is het wel belangrijk dat de NJBB nieuwe aanwas weet te vinden. Beckers zoekt het in eerste instantie vooral in een maatschappelijke insteek. Jeu de Boules kan een rol spelen in de strijd tegen eenzaamheid. Dat kan door de lokale baantjes te benutten, plaatselijke competities te organiseren, waarbij ook de boules bars niet zijn uitgesloten. “De bars hebben een enorme bezetting in en rond het weekend, maar er zijn ook rustige periodes. Kunnen we in die tijd niet samen eenzame mensen of mensen in een wijk een kans biede?. Dus we benaderen het veel meer vanuit een maatschappelijke insteek dan dat we zeggen we gaan daar formele wedstrijden spelen. Daar zijn die bars ook niet geschikt voor. Dus ik zit veel meer op de maatschappelijke insteek en kijken hoe we die mensen kunnen binden.”

Nieuwe verdienmodellen vinden

“Wij moeten hoe dan ook verjongen. De gemiddelde leeftijd stijgt een jaar per jaar. De leden sterven letterlijk uit. De aanwas van jongere leden is heel miniem. En zeker nu in coronatijd zien we dat oudere leden het lidmaatschap opzeggen. Zie die maar een terug te winnen. Daar maak ik me echt wel zorgen over. De populariteit van de bars en in wijken en steden biedt wel kansen. Maar dat zullen geen traditionele leden opleveren: je kunt ze niet een competitie op zaterdag aanbieden en spelen bij een club. De behoefte is echt heel anders. We zijn wel serieus aan het nadenken hoe we veel meer in samenwerking met lokale partijen de baantjes in de wijk veel beter kunnen benutten. In Den Bosch bijvoorbeeld  liggen 52 openbare baantjes, maar er is geen vereniging daar.”

Ook in Den Bosch speelt het thema eenzaamheid een belangrijke rol in de samenleving. “Dus we proberen mensen op de baan bij elkaar te brengen als middel tegen eenzaamheid. Daar moeten we op in moeten spelen en goed moeten kijken: wat is onze rol daarin en hoe kunnen we daar een bindende factor in worden en zijn. Welke rol pakken we in zo’n speelveld en hoe kunnen we samenwerken En werken aan nieuwe verdienmodellen, want de huidige vereniging is daarvoor niet geschikt. Het traditionele lidmaatschapsmodel blijft interessant voor de wedstrijdsporter, maar voor de recreatieve sporter moeten we misschien wel denken aan hele andere modellen.”

Innovatie is belangrijk

Innovatie speelt een belangrijk rol bij de NJBB. De belangrijkste les: doorzetten. “En keihard werken. We zijn een kleine dynamische organisatie. We kunnen snel inspelen op trends. De lijnen zijn kort. We kunnen snel schakelen. Niet snel opgeven en de juiste mensen om je heen verzamelen om dit soort trajecten in te steken. Dat motiveert enorm. Dit zijn hele gave projecten. Een app, de gekleurde boules, de boules bars en het EK op de parade in 2022 in Den Bosch zijn de krenten in de pap.”

Daarbij moet je voortdurende de afweging maken: pakken we dit alleen aan of kiezen we voor samenwerking. “De boulesbaas -app is gestart vanuit SportUnity. Daar lag al een enorme basis waarop wij konden aanhaken. Dan heeft samenwerken echt voordelen. Dat was geweldig, maar je moet goed nadenken: wat kun je samen doen en wat moet je alleen doen? Ik ben over het algemeen heel erg voor samenwerken. Verschillende bonden kunnen elkaar goed versterken.”

Dit is een aflevering uit de serie Sportinnovatie Talks, bekijk de videoversies op YouTube.

Over de auteur(s) van dit bericht:

Journalist bij Fast Moving Targets.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *