Voetbalclub ONT hergebruikt water

Er gaat nogal wat water door een gemiddelde vereniging. Dat moet anders kunnen dacht een voetbalclub uit Friesland. Voetbalclub ONT verbruikte namelijk zo’n 700.000 liter water. Voornamelijk voor de douches voor de 600 tellende leden. Het bestuur vroeg zich af of het niet mogelijk zou zijn om water te hergebruiken. De voorzitter, Jeen Visser liet het er niet zomaar bij zitten. En zo geschiedde: Voetbalclub ONT is ondertussen de eerste sportclub in Nederland waar water wordt hergebruikt. De club is een pilot-vereniging voor de regering en in november werd het water recycle systeem in gebruik genomen.

Hydraloop

Voorzitter Jeen Visser zag dat Hydraloop een innovatieprijs had gewonnen en nam contact met ze op. Hydraloop is een systeem waarmee binnenshuis water gerecycled wordt. Een huishouden kan daarmee tot 45% kan besparen op waterverbruik. Oprichter Arthur Valkieser bedacht een systeem zonder filters. Om zo het onderhoud tot een minimum te kunnen beperken. En alhoewel het voor de vereniging een flink traject beloofde te worden met hoge investeringen, levert het ze nu ook wat op.

Hergebruiken

Volgens Arthur Valkieser gebruiken mensen binnenshuis ongeveer de helft om te douchen en de andere helft voor de toiletspoeling, wasmachine, keuken en om het te drinken. De gedachte dat door het toilet drinkwater spoelt vond hij niet logisch. Daarom probeert hij het water twee keer te gebruiken. En dat is gelukt bij ONT. 

Doordat de voetbalvereniging zo’n groot waterverbruik heeft, werkt het systeem anders dan bij particulieren. Het water wordt opgevangen en opnieuw gebruikt. Het is volgens de voorzitter zo schoon gemaakt dat je het eigenlijk weer voor consumptie zou kunnen gebruiken. Alleen dat blijkt niet te mogen volgens de waterwet. 

Ministerie VWS

Het waterrecyclesysteem was volgens voorzitter Jeen Visser niet mogelijk geweest zonder de steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de club is het een drietrapsraket: eerst zonnepanelen, daarna van het gas af en het waterrecyclesysteem. Daarmee heeft het ministerie met de club ONT een sportvereniging gevonden die als voorbeeld kan dienen voor andere verenigingen en accommodaties. 

Over de auteur(s) van dit bericht:

Innovatieliefhebber met voeten in verschillende werelden. Creatief en conceptueel denker gecombineerd met een doe-het-zelf mentaliteit